Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terveysala: Näyttöön perustuva toiminta

Hoitotyö ja fysioterapia

Tutkimustieto käyttöön -verkkokurssi

Oppiportin Tutkimustieto käyttöön -verkkokurssilla  tutustutaan siihen, kuinka tutkimuksia luetaan, kun tuloksia halutaan soveltaa potilaan hoitoon. Verkkokurssilla tulee tutuksi näyttöön perustuvan käytännön perusteet ja PICO-tutkimuskysymyksen käyttö.
Verkkokurssin tavoitteena on, että osallistuja oppii arvioimaan tutkimustietoa kriittisesti. Verkkokurssi sopii koko hoitohenkilöstölle.

Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuva toiminta (NPT) on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa (mukaan lukien terveyden edistäminen) sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä (STM 2009).

Mitä on näyttöön perustuva terveydenhuolto? Katso Hotuksen video.   

Näyttöön perustuvaa tietoa sisältäviä tietokantoja

Näyttöön perustuvaa tietoa saa rajaamalla haun joko "evidence-based practice" tai esim. systematic review tai randomized controlled trial (RCT).

Näyttöön perustuvaa tietoa kuten hoitosuosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia

Näyttöön perustuvaa tietoa: systemaattisia katsauksia (Cochrane reviews)  

 • Pedro - Physiotherapy Evidence Database
   
 • Pubmed
  National Library of Medicinen ylläpitämä 
  Medline -
  tietokannan käyttöliittymä,
  vapaasti käytettävissä
  • Katso myös opasvideo systemaattisten katsausten (systematic reviews) hakemisesta Pubmedista. Samalla periaatteella haetaan RCT-tutkimuksia.

 

 • JOSP - Evidence-based clinical practice guidelines for orthopaedic physical therapy management. (verkkolehti)

 

Kotimaista näyttöön perustuvaa tietoa

Evidence-Based Nursing

Evidence-Based Nursing -lehteen kerätään systemaattisesti artikkeleita laajasta joukosta kansainvälisiä terveysalan tiedelehtiä. Kaikki valitut artikkelit liittyvät näyttöön perustuvaan hoitotyöhön.