Skip to Main Content

Terveysala

Hoitotyö ja fysioterapia

Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuva toiminta (NPT) on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa (mukaan lukien terveyden edistäminen) sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä (STM 2009).

Mitä on näyttöön perustuva terveydenhuolto? Katso Hotuksen video.   

Evidence-based medice pyramid

Image: Evidence-based Medicine (EBM) by Tingjoh is licensed under CC BY-SA 4.0

Tutkimustieto käyttöön -verkkokurssi

Oppiportin Tutkimustieto käyttöön -verkkokurssilla  tutustutaan siihen, kuinka tutkimuksia luetaan, kun tuloksia halutaan soveltaa potilaan hoitoon. Verkkokurssilla tulee tutuksi näyttöön perustuvan käytännön perusteet ja PICO-tutkimuskysymyksen käyttö.
Verkkokurssin tavoitteena on, että osallistuja oppii arvioimaan tutkimustietoa kriittisesti. Verkkokurssi sopii koko hoitohenkilöstölle.

Kotimaista näyttöön perustuvaa tietoa

Näyttöön perustuvaa tietoa sisältäviä tietokantoja

Näyttöön perustuvaa tietoa saa rajaamalla haun joko "evidence-based practice" tai esim. systematic review tai randomized controlled trial (RCT).

Näyttöön perustuvaa tietoa kuten hoitosuosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia

Näyttöön perustuvaa tietoa: systemaattisia katsauksia (Cochrane reviews)  

 • Pedro - Physiotherapy Evidence Database
   
 • Pubmed
  National Library of Medicinen ylläpitämä 
  Medline -
  tietokannan käyttöliittymä, vapaasti käytettävissä
 • JOSP - Evidence-based clinical practice guidelines for orthopaedic physical therapy management. (verkkolehti)

Evidence-Based Nursing

Evidence-Based Nursing -lehteen kerätään systemaattisesti artikkeleita laajasta joukosta kansainvälisiä terveysalan tiedelehtiä. Kaikki valitut artikkelit liittyvät näyttöön perustuvaan hoitotyöhön.