Skip to Main Content

Terveysala

Hoitotyö ja fysioterapia

Asiasanastot apuna

Asiasanastoista löydät vinkkejä ja käännöksiä hakusanoihin, sekä kirjastojen ja tietokantojen käyttämiä kuvailutermejä. 

Lisää sanastoja löydät Fintosta.

PICO

Tutkimuskysymyksen jäsentämisessä voi käyttää apuna PICO-mallia. PICO:n avulla tutkimuskysymys voidaan pilkkoa osiin ja muotoilla selkeästi. Sen avulla voi suunnitella tiedonhakua ja ideoida aiheeseen sopivia hakusanoja sekä -rajauksia. Se auttaa myös saatujen hakutulosten arvioinnissa.

PICO:n osat ovat:

P = potilas, potilasryhmä, ongelma (patient)

I = interventio, menetelmä (intervention)

C = vertailumenetelmä, vaihtoehtoinen menetelmä (comparison)

O = terveystulokset, seuraukset (outcomes)
 

Esimerkki PICO:n käytöstä:

Millaisia vaikutuksia lääkkeettömillä hoitomenetelmillä on verrattuna lääkkeellisiin menetelmiin univaikeuksista kärsivien ihmisten arjessa selviämiseen?

P = Univaikeuksista kärsivät

I = Lääkkeetön hoitomenetelmä

C = Lääkkeellinen hoito

O = Arjessa selviäminen
 

Huom! Aina PICO ei kuitenkaan ole haun paras apuväline. Apuna voi käyttää myös yksinkertaisempaa sarakemallia hakukokonaisuuksien hahmottamiseen.

Esimerkki sarakemallin käytöstä:

Potilaan omahoidon ohjauksen ja neuvonnan vaikutus tyypin 1 diabeteksen diabeteskomplikaatioiden välttämiseen.

tyypin 1 diabetes diabeteskomplikaatiot potilaneuvonta

Hakusanojen ideointi: Millä kaikilla sanoilla voidaan hakea tyypin 1 diabetesta? Entä diabeteskomplikaatioita ja mitä niillä tarkoitetaan (esim. yleisimmät komplikaatiot)? Onko potilaneuvonnalle synonyymeja tai assosiatiivisia käsitteitä?

Systemaattinen tiedonhaku

Oulun yliopiston kirjaston oppaassa annetaan vinkkejä systemaattisen tiedonhaun eri vaiheisiin. Systemaattinen tiedonhaku liittyy erityisesti katsausten tekemiseen (esim. kuvaileva kirjallisuuskatsaus), mutta sitä voi soveltaa kaikenlaiseen kattavaan ja perusteelliseen tiedonhakuun.