Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terveysala: Terveysportti ja Oppiportti

Hoitotyö ja fysioterapia

Korona-tietoisku

Verkkokurssi vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Millainen virus on korona? Miten korona-virusepidemia syntyi? Millaisia varotoimia potilaiden hoidossa käytetään?

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

Infektioiden torjunta -verkkokurssi

Verkkokurssilla ohjataan tehokkaaseen infektioiden torjuntaan ja kerrotaan hoitoon liittyvistä infektioista. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoutta hoitoon liittyvistä infektioista ja niiden ehkäisystä omassa työssä.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa -verkkokurssi

Tällä kurssilla pohditaan vuorovaikutuksen merkitystä ja voimaa terveydenhuollossa, ja soveltavan filosofian näkökulman siihen tuo professori Esa Saarinen.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

Lääkelaskut haltuun -verkkokurssi

Sairaanhoitajille ja sairaanhoitajaopiskelijoille suunnatulla kurssilla käsitellään kerto- ja jakolaskuja, verrannon muodostamista, prosenttilaskuja ja yksikönmuunnoksia. Apuna toimivat asioita havainnollistavat videot. Kurssilla voit myös harjoitella lääkelaskujen laskemista ja saat opastusta niissä.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

Terveysportti.fiTerveysportti

Terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä helpottava portaali, joka koostuu lukuisista eri tietokannoista, esim. Sairaanhoitajan tietokannat, Hoitotyön Pharmaca, Akuuttihoito ja Pitkäaikaissairaudet. Terveysportin etusivulla tummalla fontilla näkyvät tietokannat ovat LABin opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä.
Palvelun tuottaa Kustannus Oy Duodecim.
 


Oppiportti

Lukuisia e-kirjoja, verkkokursseja ja laitekoulutuksia. Uusia verkkokursseja kuten Mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus, Aktivoivat ohjausmenetelmät, Inhaloitavat lääkevalmisteet jne.

Suoritettujen verkkokurssien todistusten saaminen:

Todistusten saamiseen vaaditaan henkilökohtainen Duodecim-tili. Tilin pääsee luomaan menemällä LAB Primon kautta Oppiporttiin Haka-tunnistautumisen kautta. Tilin luominen: Oma Oppiportti -> Uusi käyttäjä. Omilla tunnuksilla voi sen jälkeen kirjautua suoraan Oppiporttiin ilman HAKA-tunnistautumista.

Ohjevideo henkilökohtaisten Duodecim-tunnusten luomiseen.

SPR - Suomen Punainen Risti

Elvytys-verkkokurssi

Koulutus sisältää painelu-puhalluselvytyksen sekä defibrillaattorin käytön elvytyksessä. Kurssilla kerrataan myös sydänpysähdystä ennakoivat oireet. Lisäksi elvytystilanteen johtaminen, työnjako ja kommunikaatio on huomioitu koulutuksessa.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

Haavan hoito -koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista:

 • Haavojen ABC (Verkkokurssi)
 • Avoimen haavan paikallishoito (Verkkokurssi)
 • Estä painehaava (Verkkokurssi)

Linkki koulutuskokonaisuuteen Oppiportissa.

Turvallisen lääkehoidon ABC henkilökunnalle

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista: Turvallinen lääkehoito hoitotyössä, Kotihoidon lääkitysturvallisuus ja
Lääkehaitta - miten toimin?
Kurssit ovat käytännönläheisiä. Ne sisältävät yli 30 aktivoivaa potilastapauksiin liittyvää tehtävää ja 10 lyhyttä opetusvideota. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista.

Linkki koulutuskokonaisuuteen Oppiportissa.

TOIMIA-tietokanta

Poimintoja fysiatrian ja kuntoutuksen luentokokonaisuuksista Oppiportissa

 • Alaselkäsairaudet
 • Kliinisen fysiatrian perusteet
 • Kyynärpään, ranteen ja käden sairaudet
 • Lonkan ja polven sairaudet
 • Moniammatillisuus
 • Nilkan ja jalkaterän sairaudet
 • Niska-hartiaseudun sairaudet
 • Olkapään sairaudet
 • Toimintakyky

OppiTroppi