Skip to main content

Terveysala: Terveysportti ja Oppiportti

Hoitotyö ja fysioterapia

Infektioiden torjunta -verkkokurssi

Verkkokurssilla ohjataan tehokkaaseen infektioiden torjuntaan ja kerrotaan hoitoon liittyvistä infektioista. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoutta hoitoon liittyvistä infektioista ja niiden ehkäisystä omassa työssä.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

UUTUUS - Lääkelaskut haltuun -verkkokurssi

Sairaanhoitajille ja sairaanhoitajaopiskelijoille suunnatulla kurssilla käsitellään kerto- ja jakolaskuja, verrannon muodostamista, prosenttilaskuja ja yksikönmuunnoksia. Apuna toimivat asioita havainnollistavat videot. Kurssilla voit myös harjoitella lääkelaskujen laskemista ja saat opastusta niissä.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

Turvallisen lääkehoidon ABC henkilökunnalle

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista: Turvallinen lääkehoito hoitotyössä, Kotihoidon lääkitysturvallisuus ja
Lääkehaitta - miten toimin?
Kurssit ovat käytännönläheisiä. Ne sisältävät yli 30 aktivoivaa potilastapauksiin liittyvää tehtävää ja 10 lyhyttä opetusvideota. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista.

Linkki koulutuskokonaisuuteen Oppiportissa.

Haavan hoito -koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta verkkokurssista:

 • Haavojen ABC (Verkkokurssi)
 • Avoimen haavan paikallishoito (Verkkokurssi)
 • Estä painehaava (Verkkokurssi)

Linkki koulutuskokonaisuuteen Oppiportissa.

Terveysportti.fiTerveysportti

Terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä helpottava portaali, joka koostuu lukuisista eri tietokannoista, esim. Sairaanhoitajan tietokannat, Hoitotyön Pharmaca, Akuuttihoito ja Pitkäaikaissairaudet. Terveysportin etusivulla tummalla fontilla näkyvät tietokannat ovat LABin opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä.
Palvelun tuottaa Kustannus Oy Duodecim.
 

Oppiportti

Lukuisia e-kirjoja, verkkokursseja ja laitekoulutuksia. Uusia verkkokursseja kuten Aktivoivat ohjausmenetelmät, Inhaloitavat lääkevalmisteet ja Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäiseminen ja hoito.

Huom! Oppiportin sisältöihin kuten e-kirjoihin ja verkkokursseille jatketaan sisältöön kirjautumatta.

Suoritettujen verkkokurssien todistusten saaminen:

Suoritetuista verkkokursseista saa todistuksen, jos luo erillisen Duodecim-tilin ja kirjautuu Oppiporttiin sen tunnuksilla.

Duodecim-tili tulee luoda LABin verkossa. Tili luodaan kohdasta Oma Oppiportti -> Uusi käyttäjä.

SPR - Suomen Punainen Risti

Elvytys-verkkokurssi

Koulutus sisältää painelu-puhalluselvytyksen sekä defibrillaattorin käytön elvytyksessä. Kurssilla kerrataan myös sydänpysähdystä ennakoivat oireet. Lisäksi elvytystilanteen johtaminen, työnjako ja kommunikaatio on huomioitu koulutuksessa.

Linkki verkkokurssiin Oppiportissa.

TOIMIA-tietokanta

Poimintoja fysiatrian ja kuntoutuksen luentokokonaisuuksista Oppiportissa

 • Alaselkäsairaudet
 • Kliinisen fysiatrian perusteet
 • Kyynärpään, ranteen ja käden sairaudet
 • Lonkan ja polven sairaudet
 • Moniammatillisuus
 • Nilkan ja jalkaterän sairaudet
 • Niska-hartiaseudun sairaudet
 • Olkapään sairaudet
 • Toimintakyky

OppiTroppi