Skip to Main Content

Theseus-tallennusohjeet

Tallennuslupa ja tallennettava tiedosto

Tarkistuslista

 • Tallenna opinnäytetyö Theseukseen vasta, kun olet saanut tallennusluvan ohjaavalta opettajalta. Opinnäytetyön tulee olla valmis ja sen tulee vastata LABin ohjeistuksia sekä sisällön että ulkoasun osalta. Sen tulee myös täyttää saavutettavuusvaatimukset.
 • Varmista, että tallennat oikean tiedoston eli kyseessä on viimeisin tarkistettu, hyväksytty versio.
 • Tarkista, että olet tehnyt kaikki ehdotetut korjaukset ennen kuin muutat työn PDF-muotoon.
 • Varmista, ettei opinnäytetyössä tai sen liitteissä ole opiskelijanumeroa, henkilökohtaisia yhteystietoja tai viittauksia luottamuksellisiin tietoihin.
 • Tee opinnäytetyön Word-tiedostolle saavutettavuustarkistus ennen kuin muutat sen PDF-tiedostoksi.
 • Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vain kerran. Tallennuksen ja julkaisemisen jälkeen PDF-tiedostoa ei voi enää muuttaa. Julkaisemisen jälkeen työn muokkaaminen on mahdollista vain pakottavista syistä ohjaavan opettajan kirjastolle antamalla kirjallisella luvalla.

 • Opinnäytetyö tallennetaan PDF-muotoon muutettuna. Yhdistä varsinainen opinnäytetyö ja mahdolliset liitteet ja oppaat samaan tiedostoon, jonka muunnat PDF/A-tiedostoksi. Theseukseen tallennetaan vain yksi PDF-tiedosto. Tarkista myös ennen tallentamista, että tekstin asettelu ja muotoilu ovat säilyneet PDF-tiedostossa.
 • Theseukseen voi tallentaa PDF-tiedoston lisäksi opinnäytetyöhön liittyvän videon (mp4-muotoinen) tai äänitiedoston (mp3-muotoinen).

Tiedoston nimeäminen

Theseuksen ohje tiedoston nimeämiselle on sukunimi_etunimi, esim. Opiskelija_Olli.pdf. Jos opinnäytetyöllä on useampia tekijöitä, tiedosto nimetään tekijöiden sukunimillä, esim. Opiskelija_Oppija_Oivaltaja.pdf. Sallittuja merkkejä ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti. Älä käytä skandeja eli Å, Ä ja Ö-kirjaimia.

Valitse kokoelma, johon tallennat

Opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Opinnäytetyön tavoitettavuus ja julkisuus on määritelty laissa. Valitse tallennatko työsi avoimeen vai käyttörajattuun kokoelmaan.

 • Avoimessa kokoelmassa olevat opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa avoimesti.

 • Käyttörajattuun kokoelmaan tallennettuun opinnäytetyöhön pääsee tutustumaan Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla kirjaston koneelta, jonka kirjaston henkilökunta avaa pyynnöstä.

Jos opinnäytetyötä ei jostain syystä julkaista Theseuksessa, työ toimitetaan LABin arkistoon. Arkistoon toimitettu opinnäytetyö sekä käyttörajattuun kokoelmaan tallennettu opinnäytetyö ovat saatavissa luettavaksi pyydettäessä. Työn kuvailutiedot tallennetaan LUT-tiedekirjaston tietokantaan, jolloin tieto työstä on julkisesti saatavissa.

Valitse käyttölisenssi

Opinnäytetyön tallennusvaiheessa voit valita miten tallentamaasi opinnäytetyötä saa käyttää. Tutustu käyttölisensseihin ennen tallennusta.

 • "Kaikki oikeudet pidätetään" - normaalit tekijänoikeuslain antamat oikeudet

 • Creative Commons - tekijänoikeudet säilyvät, määrittelet ehdot työn käyttäjälle