Skip to main content

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Sähköiset kirjat

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

E-kirjat

E-kirjaan eli sähköiseen kirjaan viitataan periaatteessa samoin kuin painettuun kirjaan. Tässä muutamia esimerkkejä.

Suomenkielinen Suomen kustannusyhdistyksen ohje sähkökirjaan viittaamisesta.

Viittaaminen E-kirjaan

E-kirja

Tekstiviite

Viitataan kuten painettuun kirjaan:

Lloyd (2005, p. 262) tai (Lloyd 2005, p. 262).

Lähdeluettelo  

Lloyd, CB (ed.) 2005, Growing up global: The changing transitions for adulthood in developing countries, e-book, [E-kirja]. [Viitattu 05.05.2007]. Saatavilla: http://www.nap.edu/books/11174/html/index.html.

 

E-kirja, jota on luettu lukulaitteella

Tekstiviite  

(Smith 2008) tai Smith (2008) väittää, että ...

E-kirjoissa ei aina ole sivunumeroita. Käytä silloin kappaleen numeroita osoittamaan, mistä käyttämäsi asia on otettu.  

Lähdeluettelo  

Smith, A 2008, The Wealth of Nations, Kindle Edition version, [E-kirja]. [Viitattu 10.08.2010] Amazon.com.

Smith, A 2008, The Wealth of Nations, Adobe Digital Editions version [E-kirja]. [Viitattu 10.08.2010] DOI: 10.1036/007142363X.

Mistä e-kirjoja löytää?

E-kirjoja voi hakea Finnasta samoin kuin painettujakin kirjoja. Haun voi rajata palauttamaan vain verkkoaineistoja. LUTin ja Saimaan AMK:n verkkokirjakokoelmat eroavat jonkin verran toisistaan. Käytä oman korkeakoulusi Finnaa ja kirjaudu siihen omilla tunnuksillasi saadaksesi tarjolla olevat e-kirjat käyttöösi.

Myös hakukoneet kuten Google Scholar löytävät sähköisiä kirjoja.