Skip to Main Content

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Verkkosivut

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

Verkkosivut

Ohjeita verkkosivuun tai verkkouutiseen viittaamiseen.

Viittaaminen verkkosivuun tai -sivustoon

Verkkosivu

Tekstiviite

Verkkosivun kirjoittajan / vastuullisen organisaation nimi ja verkkosivun luontiajankohta tai viimeisin päivitys
(Lappeenranta University of Technology 2012).  

Lähdeluettelo

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2012. Sustainable Thinking - LUT. [Verkkosivu]. [Viitattu 19.05.2017]. Saatavissa: http://www.lut.fi/web/en/get-to-know-us/introducing-the-university/sustainable-thinking.

 

Sivu verkkosivustolla

Tekstiviite

Tekijä tai organisaatio ja sivun luontiajankohta tai viimeinen päivitysajankohta  
(Li 2004)   
(World Health Organisation 2013)

Lähdeluettelo

Yksi kirjoittaja:
Li, L 2014, Chinese scroll painting H533, Australian Museum, [Verkkosivu]. [Viitattu 20.2.2016]. Saatavilla: https://australianmuseum.net.au/chinese-scroll-painting-h533.
Organisaatio tekijänä:
World Health Organisation 2013, Financial crisis and global health, The United Nations, [Verkkosivu] [Viitattu 20.2.2016]. Saatavilla: http://www.who.int/topics/financial_crisis/en/.

 

Jos verkkosivusta ei ole kaikkia tietoja tarjolla

Jos tekijää ei ole löydettävissä, käytä verkkosivuston/-sivun otsikkoa ja julkaisuvuotta

Tekstiviite  

(Land for sale on moon 2007)

Lähdeluettelo

Land for sale on moon 2007. [Verkkosivu]. [Viitattu 20.2.2016] Saatavilla: http://www.moonlandregistry.com.

Jos julkaisupäivää ei ole saatavissa, voit käyttää lyhennettä n.d. (no date)

Tekstiviite

(ArtsNSW n.d.)
(Kim n.d)

Lähdeluettelo

ArtsNSW n.d., New South Wales Premier’s Literary Awards, NSW Department of the Arts, Sport and Recreation, [Verkkosivu]. [Viitattu 20.06.2007]. Saatavilla: http://www.arts.nsw.gov.au/awards/LiteraryAwards/litawards.htm.
 
Kim, M n.d., Chinese New Year pictures and propaganda posters, Museum of Applied Arts and Sciences, [Verkkosivu] [Viitattu 12.04.2016]. Available: https://collection.maas.museum/set/6274 .

 

Verkkouutinen

Tekstiviite

Jos on tekijä: (Pianin 2001)
Jos ei ole tekijää: (New York Daily Times 1851)

Lähdeluettelo  

Coorey, P 2007, ‘Costello hints at green safety net’, Sydney Morning Herald, 10.5.2007, [Online] [Viitattu 14.05.2012], Saatavilla: http://www.smh.com.au/news/business/costello-hints-at-green-safety-net/2007/05/09/1178390393875.html .

Jos artikkelin URL on pitkä (yli kaksi riviä), voi käyttää vain julkaisun URL-osoitetta
Holmes, L 2017, 'The woman making a living out of pretending to be Kylie Minogue', The Daily Telegraph, 23.04.2017, [Online] [Viitattu 22.05.2017], Saatavilla: http://www.dailytelegraph.com.au
 

RefWorks auttaa