Skip to Main Content

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Sähköiset lehdet

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

Sähköiset lehtiartikkelit

Tätä ohjetta noudatetaan, mikäli artikkeli on vain verkossa saatavilla (ei siis painetun lehden verkkoversio, johon viitataan kuten paperimuotoisen lehden artikkeliin).

Verkko- eli onlinelehdet

Vain verkossa saatavilla oleviin artikkeleihin viitataan seuraavasti:

Tekstiviite

Tekijän nimi ja vuosi. Jos tekstissä on merkittyjä osia (section), niitä voi käyttää kuten sivunumeroita.

(Krzywinski 2018)

(Morris 2004, sec. 3, par. 2)

Lähdeluettelo  

Morris, A., 2004. 'Is this racism? Representations of South Africa in the Sydney Morning Herald since the inauguration of Thabo Mbeki as president'. Australian Humanities Review, no. 33, [Verkkosivu]. [Viitattu 11.5.2007]. Saatavilla: http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-August-2004/morris.html.

Mistä sähköisiä artikkeleita löytää?

Sähköisiä artikkeleita haetaan joko Primon kautta tai tietokantojen omista käyttöliittymistä. Myös Google Scholarin avulla voi etsiä e-artikkeleita. Primossa ja tietokantojen omissa käyttöliittymissä voi tehdä rajauksen sellaisiin artikkeleihin, joista hakijalla on oikeus saada kokoteksti, mikäli hän on kirjautunut omalla tunnuksellaan.