Skip to Main Content

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Sähköiset kirjat

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

E-kirjat

E-kirjaan eli sähköiseen kirjaan viitataan periaatteessa samoin kuin painettuun kirjaan. Tässä muutamia esimerkkejä.

Suomenkielinen Suomen kustannusyhdistyksen ohje sähkökirjaan viittaamisesta.

Viittaaminen E-kirjaan

E-kirja

Tekstiviite

Viitataan kuten painettuun kirjaan:

Lloyd (2005, p. 262) tai (Lloyd 2005, p. 262).

Lähdeluettelo  

Lloyd, CB (ed.) 2005, Growing up global: The changing transitions for adulthood in developing countries, e-book, [E-kirja]. [Viitattu 05.05.2007]. Saatavilla: http://www.nap.edu/books/11174/html/index.html.

 

E-kirja, jossa ei ole sivunumerointia (luettu esimerkiksi lukulaitteella)

Tekstiviite  

(Smith 2008) tai Smith (2008) väittää, että ...

Lähdeluettelo  

Smith, A 2008, The Wealth of Nations, Kindle Edition version, [E-kirja]. [Viitattu 10.08.2010] Amazon.com.

Smith, A 2008, The Wealth of Nations, Adobe Digital Editions version [E-kirja]. [Viitattu 10.08.2010] DOI: 10.1036/007142363X.

E-kirjoissa ei aina ole sivunumeroita. Käytä silloin esimerkiksi kappaleen numeroita osoittamaan, mistä käyttämäsi asia on otettu. Standardi ei tätä ohjeista, mutta tekstiviite voisi olla vaikkapa muotoa (Smith 2008, kappale 3.1), englanninkielisessä tekstissä (Smith 2008, chapter 3.1) tai mikäli kappalenumeroita ei ole, esimerkiksi (Darwin, 2007, para. 432), missä 432 tarkoittaa kappaleen järjestysnumeroa tekstin alusta alkaen. On myös ohjeita, joiden mukaan tekstiviitteeseen voi sisällyttää viitattavan dokumentin tekstiä, jolloin seuraava lukija pystyy paikallistamaan lähteen paremmin. Tärkeintä on käyttää valitsemaasi tapaa johdonmukaisesti.

Mistä e-kirjoja löytää?

E-kirjoja voi hakea Primosta samoin kuin painettujakin kirjoja. Haun voi rajata vain verkkoaineistoihin. LUTin ja LABin verkkokirjakokoelmat eroavat jonkin verran toisistaan. Käytä oman korkeakoulusi Primoa (LUT Primo tai LAB Primo) ja kirjaudu sinne omilla tunnuksillasi saadaksesi tarjolla olevat e-kirjat käyttöösi.

Myös hakukoneet kuten Google Scholar löytävät sähköisiä kirjoja.