Skip to Main Content

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Blogit ja sosiaalinen media

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa julkaistaan nykyään tietoa, jota voi käyttää erilaisissa tehtävissä lähdeaineistona. Siksi tapaukset, joissa niihin  viitataan ovat aiempaa tavallisempia.

Viittaaminen blogeihin ja sosiaalisen median julkaisuihin

Blogi

Tekstiviite

(Heikkanen-Vainikka, 2018)

Lähdeluettelo

Heikkanen-Vainikka, T. (2018). TIEDEKIRJASTOLAISEN TYÖPÄIVÄ OSA 1: Mä joka päivä töitä teen… Lappeenrannan tiedekirjaston blogi, 12.3.2018, [Blogi]. [Viitattu 19.03.2018]. Saatavilla: https://pulpfaction.wordpress.com/2018/03/12/tiedekirjastolaisen-tyopaiva-osa-1-ma-joka-paiva-toita-teen/ .  

 

Facebook

Tekstiviite

(Talikka, 2017)

Lähdeluettelo

Talikka, M 2017, Facebook-päivitys, 25.8.2017. [Facebook-päivitys]. [Viitattu 19.03.2018]. Saatavilla: https://www.facebook.com/groups/495046854001106/  

 

Lisätietoja sosiaalisen median lähteisiin viittaamisesta:

http://guides.lib.monash.edu/c.php?g=219786&p=1454233

Mistä blogeja ja muuta sosiaalisen median materiaalia löytää?

Internetin hakukoneet tuovat tuloksia sosiaalisen median julkaisuista. Videoita voi hakea myös suoraan YouTubesta, tviittejä Twitteristä, Facebook-päivityksiä Facebookin hausta. Kannattaa kuitenkin muistaa lähdekriittisyys ja tekijänoikeudet näitä lähteitä käytettäessä, sillä ne ovat tyypiltään aivan erilaisia kuin perinteiset julkaisut.