Skip to Main Content

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Muita lähteitä

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

Muita lähteitä

Tässä on viittausohjeita tapauksiin, joissa lähde on esimerkiksi tilasto tai lehdistötiedote.

RefWorks-viitteidenhallintaohjelma auttaa verkkolähteisiin viittaamisessa. Ohjeita on RefWorks -LibGuidessa.

Viittaaminen muihin lähteisiin

Tilasto

Myös lähteenä käytettyihin tilastoihin tulee viitata. Tiedoista tulee näkyä ainakin tekijä (henkilö/t tai  organisaatio), julkaisuajankohta, otsikko tai kuvaus datasta ja julkaisija. Lisäksi tulee kirjata tiedostomuoto (verkkosivu, CD-ROM, tietokanta), viittausajankohta ja URL tai DOI.  

Tekstiviite

(Suomen virallinen tilasto 2009)

Lähdeluettelo

Suomen virallinen tilasto: Työvoimatutkimus .[Verkkojulkaisu]. ISSN = 1796-4938. Lokakuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu 15.12.2009]. Saatavilla: /til/tyti/2009/10/tyti_2009_10_2009-11-24_tie_001_fi.html.

Lisätietoa: http://tilastokeskus.fi/meta/svt/julkaisuperiaatteet.html

 

Lehdistötiedote

Tekstiviite

Pääministeri Howard (2007) julkisti suunnitelman …  

Lähdeluettelo  

Office of the Prime Minister 2007, Welfare Payments Reform, [Lehdistötiedote], [Viitattu] 25.07.2007, Saatavilla: http://www.pm.gov.au/media/Release/2007/Media_Release24432.cfm

Mistä muita verkkolähteitä löytää?

Tilastotietoa kannattaa etsiä Tilastokeskuksen verkkosivuilta. Lehdistötiedotteita löytyy mm. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden sivustoilta. Myös Internetin hakukoneet palauttavat hakutuloksena linkkejä näille sivustoille.