Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen: Muita lähteitä

Viittaaminen sähköiseen dokumenttiin standardin SFS 5989 mukaan

Muita lähteitä

Tässä on viittausohjeita tapauksiin, joissa lähde on esimerkiksi tilasto tai lehdistötiedote.

RefWorks-viitteidenhallintaohjelma auttaa verkkolähteisiin viittaamisessa. Ohjeita on RefWorks -LibGuidessa.

Viittaaminen muihin lähteisiin

Tilasto

Myös lähteenä käytettyihin tilastoihin tulee viitata. Tiedoista tulee näkyä ainakin tekijä (henkilö/t tai  organisaatio), julkaisuajankohta, otsikko tai kuvaus datasta ja julkaisija. Lisäksi tulee kirjata tiedostomuoto (verkkosivu, CD-ROM, tietokanta), viittausajankohta ja URL tai DOI.  

Tekstiviite

(Suomen virallinen tilasto 2009)

Lähdeluettelo

Suomen virallinen tilasto: Työvoimatutkimus .[Verkkojulkaisu]. ISSN = 1796-4938. Lokakuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu 15.12.2009]. Saatavilla: /til/tyti/2009/10/tyti_2009_10_2009-11-24_tie_001_fi.html.

Lisätietoa: http://tilastokeskus.fi/meta/svt/julkaisuperiaatteet.html

 

Lehdistötiedote

Tekstiviite

Pääministeri Howard (2007) julkisti suunnitelman …  

Lähdeluettelo  

Office of the Prime Minister 2007, Welfare Payments Reform, [Lehdistötiedote], [Viitattu] 25.07.2007, Saatavilla: http://www.pm.gov.au/media/Release/2007/Media_Release24432.cfm

Mistä muita verkkolähteitä löytää?

Tilastotietoa kannattaa etsiä Tilastokeskuksen verkkosivuilta. Lehdistötiedotteita löytyy mm. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden sivustoilta. Myös Internetin hakukoneet palauttavat hakutuloksena linkkejä näille sivustoille.