Skip to Main Content

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Lähdeviittaus

Tieteelliseen kirjoittamiseen ja hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu lähteisiin viittaaminen. Tekijällä on tekijänoikeuteen perustuva oikeus tulla mainituksi niissä yhteyksissä, jossa heidän teoksiaan käytetään lähdemateriaalina. Lisäksi lähdeviittauksen osoittavat lukijalle, että olet perehtynyt aiheeseesi ja ne kertovat, mihin perustat väitteesi. Viitteet kertovat myös lukijalle millaista aineistoa (kirja, artikkeli, www-sivut, väitöskirja jne.) olet käyttänyt lähteenä. 

Laita lähteet töihin

Kun olet löytänyt yhden tai useamman opintoihisi sopivan lähteen, voit hyödyntää niitä tiedonhaussa. Tähän on muutamia erilaisia tapoja. 

Artikkelin asiasanojen hyödyntäminen 

Tarkista löytämäsi lähteen asiasanat. Asiasanat löydät usein tietokannoista tiivistelmän kanssa jo ennen varsinaista artikkelia. Tee uusi haku asiasanoilla (ja niiden yhdistelmillä), löydät todennäköisesti tarkempia hakutuloksia. 

Lähdeluettelon hyödyntäminen

Luettuasi artikkelin tai kirjan (tai minkä tahansa löytämäsi lähteen) tutustu tämän lähdeluetteloon. Poimi lähdeluettelosta ajantasaiset ja mielenkiintoiset lähteet, ja tutki ovatko lähteet saatavissa esimerkiksi tiedekirjastossa tai vapaasti verkossa.  

Muista myös, että vaikka alemman korkeakoulututkinnon (AMK, kandi) opinnäytetöitä ei suositella korkeakouluopinnoissa käytettäväksi lähteeksi, voit kuitenkin tarkistaa onko samasta aiheesta tehty opinnäytetöitä ja tutustua ko. opinnäytetyön lähdeluetteloon.

Google Scholaring Cited By 

Tutkimalla käyttämäsi artikkelin lähdeluetteloa löydät ainoastaan vanhempia artikkeleita. Jos lähteesi on jo useamman vuoden vanha, niin tämä ei auta uuden tiedon löytämiseen. Google Scholarissa on "tulevaisuuteen katsova" cited by -toiminto, joka antaa hakutulokseksi kaikki artikkelit, jotka ovat viitanneet alkuperäiseen löytämääsi artikkeliin. Voit tehdä hakuja ja käyttää Google Scholarin rajauksia myös näiden cited byn löytämien hakutulosten kanssa. 

Kuvien käyttö opiskelutehtävissä

Lisensoidut kuvatietokannat

Vaikka kuvasitaatti mahdollistaakin periaatteessa minkä tahansa kuvan käytön opiskelutehtävissä, kannattaa suosia sellaisia kuvatietokantoja, joiden lisenssit sallivat kuvien käytön opiskelu- ja opetuskäytössä.

Kuvia netistä?

Netti on kuvia pullollaan, mutta valitettavasti niistä vain osa on vapaasti jatkohyödynnettävissä. Kannattaakin olla tarkkana, mistä ja millaisin oikeuksin varustettuja kuvia käyttää. Jatkohyödynnettävissä olevia kuvia voit hakea mm. näiltä sivuilta:

Kuvan alkuperästä riippumatta mainitse aina käyttämäsi  kuvan tai teoksen tekijä!