Skip to Main Content

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Sanankatkaisu

Katkaisemalla hakusana sanankatkaisumerkillä eli asteriskillä * voidaan hakea sanaa sen eri muodoissa (yksikössä, monikossa, yhdyssanoissa, eri sijamuodoissa ym.). Sanankatkaisumerkki korvaa ei yhtään, yhden tai useamman merkin sanasta.

Esimerkkejä katkaisumerkin käytöstä: 

 • monikulttuuri* hakee sanoja monikulttuurisuus, monikulttuurinen, monikulttuurisuuden ym.
 • johtami* hakee sanoja johtaminen, johtamisen, johtamisosaaminen ym. 
 • organization* hakee sanoja organization, organizations, organizational ym.

Parhaan tuloksen tuottavan katkaisupaikan saa selville tapauskohtaisesti kokeilemalla. Jos sanoja katkaisee hyvin lyhyeksi, voi haku tuoda tuloksiin myös tarkoitetusta merkityksestä muuttuneita sanoja, esimerkiksi haulla kiint* saat tuloksia joissa voi olla sanoja kiintymys, kiinteistöt, kiintokaluste tai kiinteäkerroskaasutin, eli osa hakutuloksista on ei liity haluttuun aiheeseen.

Sanankatkaisu on tärkeää varsinkin suomeksi haettaessa, englanniksi haettaessa sanankatkaisulla ei ole yhtä suurta merkitystä. Useat hakukoneet ja tietokannat hakevat samankaltaisia sanoja myös automaattisesti.

Sanaliitot eli fraasit

Fraasi- eli sanaliittohaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin ja samassa järjestyksessä myös hakutuloksessa. Tavallisimmin fraasihaku osoitetaan laittamalla sanat halutussa järjestyksessä lainausmerkkeihin. Esimerkkejä lainausmerkkien käytöstä: 

 • "pienet ja keskisuuret yritykset"
 • "tieteellinen kirjoittaminen"
 • "fashion design"

Joissain tietokannoissa lainausmerkit kannattaa laittaa myös väliviivallisten yhdyssanojen ympärille, koska väliviiva saatetaan tulkita miinuksena tai välilyöntinä, esim. "ruoka-apu". Yksittäisten sanoja ympärille ei tarvitse laittaa lainausmerkkejä.

Muista, että lainausmerkkien sisällä olevien sanoja täytyy esiityä hakutuloksessa samassa järjestyksessä kuin haussa, joten pitkät fraasit tuottavat usein huonosti tuloksia. Esimerkiksi "palautteen merkitys esihenkilötyöskentelyssä" ei tuo tuloksia, se kannattaakin jakaa useampaan erilliseen hakusanaan: palaute AND esihenkilöt.  

Fraasihaku lainausmerkeillä toimii myös Googlessa ja Google Scholarissa. Osassa tietokannoista fraasit saatetaan merkitä myös erityisellä valinnalla tai rastilla (hae peräkkäisiä sanoja/fraasina).

Hakusanojen yhdistäminen

Boolen operaattoreita (AND, OR, NOT) käytetään hakutermien loogiseen yhdistämiseen, kun tiedonhaun aluetta halutaan laajentaa tai supistaa. Yleisimmin AND-ehto on tietokannoissa perushaun oletuksena, eli hakusanat yhdistyvät sillä automaattisesti ilman että sitä täytyy kirjoittaa hakusanojen väliin.

 

JA/AND-operaattori

 • edellyttää, että kaikkien hakusanojen on esiinnyttävä dokumentissa
 • mahdollistaa haun rajaamisen suppeampaan aihekokonaisuuteen
 • esim. etsitään lentomelun aiheuttamista terveysvaikutuksista kertovaa aineistoa hakulauseella lentomelu AND terveysvaikutukset


 

TAI/OR-operaattori

 • edellyttää, että yhden hakusanoista on esiinnyttävä dokumentissa
 • mahdollistaa haun laajentamisen laajempaan aihekokonaisuuteen, esim. kun haetaan synonyymeilla tai rinnakkaisilla termeillä.
 • esim. etsitään aineistoa sekä lento- että liikennemelusta hakulauseella lentomelu OR liikennemelu

 

EI/NOT-operaattori

 • sulkee annetun sanan haun ulkopuolelle
 • mahdollistaa haun rajaamiseen suppeampaan aihekokonaisuuteen
 • esimerkkihaussa ollaan kiinnostuneita liikennemelusta, mutta halutaan rajata pois lentomelu, joten hakulausekkeeksi tulee liikennemelu NOT lentomelu
 • EI-operaattorin käytössä kannattaa olla tarkkana, sillä sen käyttö voi rajata pois hyödyllisiä viitteitä (esim. lapset NOT nuoret sulkee pois esiintymät joissa sekä lapset että nuoret esiintyvät)

 

Haun järjestys

Sulkumerkkejä kannattaa käyttää jos kirjoitetaan eri operaattoreita samaan hakulauseeseen. Sulkujen sisällä oleva hakulause toteutetaan ensin esim. (lapset OR nuoret) AND hoitotyö

Hakusanojen yhdistäminen käytännössä

Voit yhdistää fraaseja, katkaisumerkkejä ja Boolen operaattoreita samaan hakuun. Älä kuitenkaan yhdistä suomenkielisiä ja englanninkielisiä hakusanoja samaan hakuun. Tässä muutamia esimerkkihakuja aiheesta "Miten korkeakoulujen terveyspalvelut edistävät opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia?" 

("psyykkinen hyvinvointi" OR "henkinen hyvinvointi" OR mielentervey*) AND opiskelijat

mielentervey* AND opiskelijaterveydenhuolto

(”mental well-being” OR ”mental health promotion” OR “mental health prevention”) AND (students OR undergraduates OR “higher education”) AND nurs*