Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Sanankatkaisu

Katkaisemalla hakusana sanankatkaisumerkillä eli asteriskillä * voidaan hakea sanaa sen eri muodoissa (yksikössä, monikossa, yhdyssanoissa, eri sijamuodoissa ym.). Sanankatkaisumerkki korvaa ei yhtään, yhden tai useamman merkin sanasta. Esimerkiksi monikulttuuri* hakee sanoja monikulttuurisuus, monikulttuurinen ym.

Parhaan tuloksen tuottavan katkaisupaikan saa selville tapauskohtaisesti kokeilemalla. Jos sanoja katkaisee hyvin lyhyeksi, voi haku tuoda tuloksiin myös tarkoitetusta merkityksestä muuttuneita sanoja. 

Sanankatkaisu on tärkeää varsinkin suomeksi haettaessa, englanniksi haettaessa sanankatkaisulla ei ole yhtä suurta merkitystä. Useat hakukoneet ja tietokannat hakevat samankaltaisia sanoja myös automaattisesti.

Sanaliitot eli fraasit

Fraasi- eli sanaliittohaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin ja samassa järjestyksessä. Tavallisimmin fraasihaku osoitetaan merkitsemällä sanaliitto lainausmerkkeihin, esim: "pienet ja keskisuuret yritykset". Joissain tietokannoissa lainausmerkit kannattaa laittaa myös väliviivallisten yhdyssanojen ympärille, koska väliviiva saatetaan tulkita miinuksena tai välilyöntinä, esim. "ruoka-apu". 

Fraasihaku lainausmerkeillä toimii myös Googlessa ja Google Scholarissa. Osassa tietokannoista fraasit saatetaan merkitä myös erityisellä valinnalla tai rastilla (hae peräkkäisiä sanoja/fraasina).

Hakusanojen yhdistäminen

Boolen operaattoreita (AND, OR, NOT) käytetään hakutermien loogiseen yhdistämiseen,  kun tiedonhaun aluetta halutaan laajentaa tai supistaa. Yleisimmin AND-ehto on tietokannoissa perushaun oletuksena, eli hakusanat yhdistyvät sillä automaattisesti ilman että sitä täytyy kirjoittaa hakusanojen väliin.

JA/AND-operaattori

- edellyttää, että kaikkien hakusanojen on esiinnyttävä dokumentissa
- mahdollistaa haun rajaamisen suppeampaan aihekokonaisuuteen
- esim. etsitään lentomelun aiheuttamista terveysvaikutuksista kertovaa aineistoa hakulauseella "lentomelu JA terveysvaikutukset"

TAI/OR-operaattori 

- edellyttää, että yhden hakusanoista on esiinnyttävä dokumentissa
- mahdollistaa haun laajentamisen laajempaan aihekokonaisuuteen, esim. kun haetaan synonyymeilla tai rinnakkaisilla termeillä.
- esim. etsitään aineistoa sekä lento- että liikennemelusta hakulauseella "lentomelu TAI liikennemelu"

EI/NOT-operaattori

- sulkee annetun sanan haun ulkopuolelle
- mahdollistaa haun rajaamiseen suppeampaan aihekokonaisuuteen
- esimerkkihaussa ollaan kiinnostuneita liikennemelusta, mutta halutaan rajata pois lentomelu, joten hakulausekkeeksi tulee "liikennemelu EI lentomelu".
- EI-operaattorin käytössä kannattaa olla tarkkana, sillä sen käyttö voi rajata pois hyödyllisiä viitteitä (esim. "lapset EI nuoret" sulkee pois esiintymät joissa sekä lapset että nuoret esiintyvät)

 

Haun järjestys

Sulkumerkkejä kannattaa käyttää jos kirjoitetaan eri operaattoreita samaan hakulauseeseen. Sulkujen sisällä oleva hakulause toteutetaan ensin
- esim. (lapset TAI nuoret) JA hoitotyö