Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Tiedonhakuprosessin kulku

Haku alkaa aina käytettävien hakusanojen valinnalla. Hakusanat kuvaavat tietoa, jota haluat löytää. Sanojen valinnassa haasteena on, että samaa asiaa voidaan kuvata hyvin eri sanoin ja usein asiantuntija ja maallikko puhuvat samasta asiasta eri termein. Haun alussa oikeat sanat voivat olla hukassa, mutta eri termejä kokeilemalla huomaat kyllä mitkä sanat tuovat parhaan tuloksen. 

Vinkki! Kirjoita käyttämäsi hakusanat muistiin, jotta voit tarvittaessa tarkistaa millä sanoilla olet jo hakenut tai toistaa saman haun eri tietokannassa.

Jos hakutuloksia tulee liikaa, tarkenna hakuasi lisäämällä hakuun sanoja (esim. autoilu AND ympäristövaikutukset) tai käyttämällä yksityiskohtaisempia käsitteitä (esim. autot -> sähköautot). Jos taas tuloksia tulee liian vähän, vähennä käytettävien hakusanojen määrää tai käytä yleisempiä käsitteitä. Lue lisää hakusanojen yhdistämisestä >

Tiedonhakuprosessi vie aikaa ja vaatii sitkeyttä. Harjoittelun myötä myös korkeakouluopintojen edellyttämät tiedonhakutaidot kehittyvät. 

Kirjaston henkilöstö auttaa mielellään kaikissa tiedonhankintaan liittyvissä kysymyksissä!

Aiheen jäsentäminen

Seuraavat kysymykset auttavat tiedonhaun suunnittelussa: 

  • mikä aiheessa on keskeistä?
  • mistä näkökulmasta aihetta lähestytään?
  • mihin laajempaan kokonaisuuteen aihe liittyy? 
  • mitä tiedän aiheesta ennalta?
  • tarvitaanko kuva-aineistoa?
Hakusanat Asiasanat
Hakuaihe omin sanoin. Termi kontrolloidusta sanastosta esim. Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA
Joustava, sanojen yhdistäminen helppoa. Hakutermin oltava oikeassa muodossa  
Voi tuottaa paljon epäolennaisia hakutuloksia. Hakutulokset tarkempia. Asiasana kuvaa keskeistä sisältöä. 
Hakusana voi esiintyä missä tahansa esim. lähdeluettelossa tai ainoastaan sivulauseessa. Tuottaa helposti liian paljon hakutuloksia.  Asiasana on omana keskeistä sisältöä kuvaavana hakukenttänään. Voit valita vaihtoehtoisia, suppempia ja laajempia termejä, mikä vaikuttaa hakutuloksiin tarkentavasti tai laajentavasti.
Englanniksi keywords  Englanniksi subjects, subject terms, subject headings, descriptors 

Avainsanakartta

Mieti vaihtoehtoisia sanoja kullekin hakukäsitteellesi. Muista myös synonyymit, lyhenteet ja käännökset. 

Tunnista avainkäsitteet

Tunnista aiheesi keskeiset käsitteet ja listaa niihin liittyviä hakusanoja. 

Jos aiheesi on esimerkiksi yksityisyyden hallinta sosiaalisen median palveluissa voit jakaa sen seuraavasti keskeisiksi käsitteiksi:

Kun olet listannut aiheeseesi liittyvät sanat, muuta ne asiasanoiksi ja käännä sanat tarvittaessa englanniksi.