Skip to Main Content

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Tietoa monessa muodossa

Kirjat, artikkelit, uutiset, sosiaalisen median päivitykset, nettilehdet ja blogit ovat täynnä tietoa eri tarkoituksiin. Tiedon arvo määräytyy sen perusteella:

  • KUKA tiedon on tuottanut
  • MIKSI tietoa jaetaan
  • millainen on tiedon JULKAISUPROSESSI

Tiedon tuottajuus

Asiantuntijuutta on monentasoista. Tiedonhaussa on hyvä varmistaa, että

  • tieto on korkealaatuista

JA

  • tieto kattaa eri näkökulmat

Esimerkki: Etsit tietoa verkossa pelattavien pelien synnyttämästä yhteisöllisyydestä. Löydät aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita, oppikirjoja ja muita asiantuntijapuheenvuoroja. Löytämäsi tieto on laadukasta, mutta mikä näkökulma jää käsittelemättä? Vastaus: verkkopeliyhteisöön kuuluvan pelaajan näkökulma. Tätä tietoa kannattaa etsiä internetin keskustelupalstoilta ja erilaisista nettiyhteisöistä!

Esimerkkejä julkaisuprosesseista:

Julkaisumuoto Kirjoittajan asiantuntemus Tiedon arviointi ennen julkaisua
Tieteellinen artikkeli Alaan perehtynyt kirjoittaja, usein tiedeyhteisön tai alan sisältä Vertaisarviointi
Sanomalehtiartikkeli
(painettu lehti tai verkkolehti)
Toimittaja, jonka vastuualueisiin kyseisen alan jutut kuuluvat Päätoimittaja arvioi lehden kokonaisuuden näkökulmasta, ei alan asiantuntijana
Sosiaalisen median postaus, kuten blogi tai twiitti Asiasta kiinnostunut kirjoittaja Ei ulkopuolista arviointia

Kaikki löydetty tieto tulee arvioida ja julkaisuprosessien tunteminen auttaa tässä arviointiurakassa. Joskus uutinen tai blogipostaus voi ollakin sopiva tiedonlähde myös korkeakouluopintoihin, esimerkiksi tilanteessa jossa tutkittavasta aiheesta ei ole vielä tieteellisiä artikkeleita saatavilla. Tieteellisten artikkeleiden julkaisuprosessi on aikaavievä, joten uusimmat aiheet eivät heti päädy artikkeleiksi saakka. Myös kirjoittajalla on merkitystä, alan ansioituneen asiantuntijan blogipostauksella on toki oma arvonsa tiedonlähteenä.

Muista, että myös opiskelijat voivat liittyä opiskeltavan alan ammatilliseen keskusteluun. Ota siis osaa erilaisiin tapahtumiin, twiittaa näkemyksiäsi ja tarjoa vaikka kirjoittamaasi artikkelia ammattilehteen, näin teet omaa osaamisesi näkyväksi!

  Tieteellinen  Ammatillinen Virallistieto Populääri 
Sisältö - Syvällistä ja yksityistkohtaista tietoa, alkuperäisiä tutkimustuloksia
- tieteellisiä artikkeleita, välillä myös pääkirjoituksia, kirja-arvosteluja, muita kannanottoja

-  ajankohtaisia uutisia, alan uusimmat trendit & käytännön tietoa
- reportaaseja, haastatteluja, mainoksia

- lait, säädökset, standardit, selvitykset -  Yleistietoa, tarkoituksena viihdyttää tai tiedottaa
-  uutisia, haastatteluja, reportaaseja, mainoksia, mielipidekirjoituksia
Erityispiirteet

- erikois- ja ammattisanastoa
- IMRD - rakenne
- Tekstin sisäiset viitteet &
lähdeluettelo
- kirjoittajat tutkijoita 

- ammattisanastoa
- lyhyt lähdeluettelo tai ei lähteitä
- Kirjoittajat alan ammattilaisia tai alaan erikoistuneita toimittajia

 

- julkaisijana organisaatio tai viranomainen 
- kirjoittajana yleensä asiantuntijatyöryhmä

- yleiskieli
- ei määrättyä muotoa 
- ei lähteitä
- paljon kuvia ja taitto mietitty kuluttajalle houkuttelevaksi  
- kirjoittajat toimittajia 

Kohderyhmä Tiedeyhteisö, muut tutkijat, ammattilaiset & opiskelijat Ammattilaiset Ammattilaiset Laaja yleisö, harrastelijat & esimerkiksi naapurin mummo
Sopiiko
korkeakoulu-opintoihin? 
Kyllä Kyllä Kyllä Ei