Skip to Main Content

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Informaatiolukutaito

Hyvän informaatiolukutaidon vaatimat tiedonhankintataidot tarkoittavat kykyä:

  • tunnistaa tiedonhallinnan prosessin merkitys tutkivassa oppimisessa
  • hankkia tietoa käyttäen tehokkaita ja monipuolisia strategioita ja välineitä
  • arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
  • käyttää tietoa eettisesti noudattaen tekijänoikeuksia sekä aineistojen käyttöoikeuksia
  • tunnistaa ja käyttää tieteellisen vuorovaikutuksen menetelmiä tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Tämän oppaan avulla voit perehtyä tarkemmin tiedonhaun suunnitteluun, haun tekniseen toteuttamiseen ja sopiviin tietokantoihin sekä hakutulosten käyttöön saamiseen. Perehdy myös hakutulosten lähdekriittiseen arviointiin sekä lähteiden hyvän tavan mukaiseen ja eettiseen käyttöön.