Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK-opiskelijan tiedonlähteet: Yleistä

Yleistä YAMK:n oppaasta

Tervetuloa LABin YAMKin Tiedonhankinnan oppaaseen. Täältä löydät alasi keskeisiä tiedonlähteitä, opastusta tiedonhakuun sekä vinkkejä uutuuksista.

Tiedonhankinta korkeakouluopinnoissa

Korkeakouluopinnoissa tiedonhankintataidot tarkoittavat kykyä:

  • tunnistaa tiedonhallinnan prosessin merkitys tutkivassa oppimisessa
  • hankkia tietoa käyttäen tehokkaita ja monipuolisia strategioita ja välineitä
  • arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
  • käyttää tietoa eettisesti noudattaen tekijänoikeuksia sekä aineistojen käyttöoikeuksia
  • tunnistaa ja käyttää tieteellisen vuorovaikutuksen menetelmiä tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Katso myös tiedonhankinnan opas 

Kirjasto auttaa

Tiedonhaun opastuksessa saat henkilökohtaista ohjausta, perehdytystä keskeisiin tietoaineistoihin sekä tarvittaessa apua lähdeviittausten teossa. Opastuksen kesto on noin puoli tuntia. 

Varaa aika verkkolomakkeella.

Perehdy ennen opastukseen tuloasi tiedonhankinnan itseopiskelumateriaaleihin ja Primon käyttöön. 

Mieti myös jo valmiiksi muutama aihettasi kuvaava hakusana sekä suomeksi että englanniksi.