Skip to Main Content

LAB - Tiedonhankinnan työkalupakki

Miten tiedonhakuun kannattaa ryhtyä ja mitä vaiheita siihen kuuluu? Työkalupakki auttaa vaihe vaiheelta eteenpäin.

Tervetuloa tutustumaan tiedonhankinnan työkalupakkiin

Vasemman reunan valikosta löydät tiedonhankinnan eri vaiheet alusta loppuun. Aloita siis tästä "Jäsennä aihettasi" -osiosta ja siirry alaspäin "Hakusanoja suomeksi ja englanniksi" -osioon ja siitä aina seuraavaan kunnes pääset pakin loppuun.

Katso esittelyvideo: https://youtu.be/UHlslrHFLB8 (tekstitettynä täältä)

Mihin etsit vastausta?

Haku alkaa aina käytettävien hakusanojen valinnalla. Hakusanat kuvaavat tietoa, jota haluat löytää. Sanojen valinnassa haasteena on, että samaa asiaa voidaan kuvata hyvin eri sanoin ja usein asiantuntija ja maallikko puhuvat samasta asiasta eri termein. Haun alussa oikeat sanat voivat olla hukassa, mutta eri termejä kokeilemalla huomaat kyllä mitkä sanat tuovat parhaan tuloksen. 

Seuraavat kysymykset auttavat tiedonhaun suunnittelussa: 

  • mikä aiheessa on keskeistä?
  • mistä näkökulmasta aihetta lähestytään?
  • mihin laajempaan kokonaisuuteen aihe liittyy? 
  • mitä tiedän aiheesta ennalta?
  • tarvitaanko kuva-aineistoa?

Vinkki! Kirjoita käyttämäsi hakusanat muistiin, jotta voit tarvittaessa tarkistaa millä sanoilla olet jo hakenut tai toistaa saman haun eri tietokannassa.

Avainsanakartta

Mieti vaihtoehtoisia sanoja kullekin hakukäsitteellesi. Muista myös synonyymit, lyhenteet ja käännökset. 

Tunnista avainkäsitteet

Tunnista aiheesi keskeiset käsitteet ja listaa niihin liittyviä hakusanoja. 

Jos aiheesi on esimerkiksi yksityisyyden hallinta sosiaalisen median palveluissa voit jakaa sen seuraavasti keskeisiksi käsitteiksi:

Kun olet listannut aiheeseesi liittyvät sanat, muuta ne asiasanoiksi ja käännä sanat tarvittaessa englanniksi. 

Hakuesimerkki

 Aiheena on Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen etäopiskelussa. AIheen sanat jäsenneltynä:

ammattikorkeakouluopiskelijat

opiskelijat

korkeakouluopiskelijat

korkeakoulut

ammattikorkeakoulut

hyvinvointi

henkinen hyvinvointi

fyysinen hyvinvointi

jaksaminen

etäopiskelu

opiskelu

verkko-opiskelu

monimuoto-opiskelu