Skip to Main Content

LAB - Tiedonhankinnan työkalupakki

Miten tiedonhakuun kannattaa ryhtyä ja mitä vaiheita siihen kuuluu? Työkalupakki auttaa vaihe vaiheelta eteenpäin.

Vinkkejä tiedonhakuun

Voit tehostaa hakuasi muutamalla hyödyllisellä konstilla:

  • laita lainausmerkkien sisään ne sanat, joiden haluat esiintyvän yhdessä, esimerkiksi "kestävä kehitys"
  • katkaise sanat hakeaksesi yhdellä sanalla laajemmin, esimerkiksi johta* hakee johtaminen, johtajuus, johtaja
  • hae useammalla samankaltaisella sanalla (vaihtoehtoiset hakutermit) lisäämällä sanojen väliin OR, esimerkiksi (ruoka-apu OR elintarvikeapu)

Sanankatkaisu

Katkaisemalla hakusana sanankatkaisumerkillä eli asteriskillä * voidaan hakea sanaa sen eri muodoissa (yksikössä, monikossa, yhdyssanoissa, eri sijamuodoissa ym.). Sanankatkaisumerkki korvaa ei yhtään, yhden tai useamman merkin sanasta.

Esimerkkejä katkaisumerkin käytöstä: 

  • monikulttuuri* hakee sanoja monikulttuurisuus, monikulttuurinen, monikulttuurisuuden ym.
  • johtami* hakee sanoja johtaminen, johtamisen, johtamisosaaminen ym. 
  • organization* hakee sanoja organization, organizations, organizational ym.

Parhaan tuloksen tuottavan katkaisupaikan saa selville tapauskohtaisesti kokeilemalla. Jos sanoja katkaisee hyvin lyhyeksi, voi haku tuoda tuloksiin myös tarkoitetusta merkityksestä muuttuneita sanoja, esimerkiksi haulla kiint* saat tuloksia joissa voi olla sanoja kiintymys, kiinteistöt, kiintokaluste tai kiinteäkerroskaasutin, eli osa hakutuloksista on ei liity haluttuun aiheeseen.

Sanankatkaisu on tärkeää varsinkin suomeksi haettaessa, englanniksi haettaessa sanankatkaisulla ei ole yhtä suurta merkitystä. Useat hakukoneet ja tietokannat hakevat samankaltaisia sanoja myös automaattisesti.

Sanaliitot eli fraasit

Fraasi- eli sanaliittohaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin ja samassa järjestyksessä myös hakutuloksessa. Tavallisimmin fraasihaku osoitetaan laittamalla sanat halutussa järjestyksessä lainausmerkkeihin. Esimerkkejä lainausmerkkien käytöstä: 

  • "pienet ja keskisuuret yritykset"
  • "tieteellinen kirjoittaminen"
  • "fashion design"

Joissain tietokannoissa lainausmerkit kannattaa laittaa myös väliviivallisten yhdyssanojen ympärille, koska väliviiva saatetaan tulkita miinuksena tai välilyöntinä, esim. "ruoka-apu". Yksittäisten sanoja ympärille ei tarvitse laittaa lainausmerkkejä.

Muista, että lainausmerkkien sisällä olevien sanoja täytyy esiityä hakutuloksessa samassa järjestyksessä kuin haussa, joten pitkät fraasit tuottavat usein huonosti tuloksia. Esimerkiksi "palautteen merkitys esihenkilötyöskentelyssä" ei tuo tuloksia, se kannattaakin jakaa useampaan erilliseen hakusanaan: palaute AND esihenkilöt.  

Fraasihaku lainausmerkeillä toimii myös Googlessa ja Google Scholarissa. Osassa tietokannoista fraasit saatetaan merkitä myös erityisellä valinnalla tai rastilla (hae peräkkäisiä sanoja/fraasina).

Vaihtoehtoisten hakusanojen käyttö

Jos haluat liittää samaan hakuun useamman samankaltaisen tai samaa tarkoittavan sanan, voit yhdistää sanat kirjoittamalla niiden väliin OR. Haettavat sanat kannattaa laittaa sulkujen sisään jotta järjestelmät osaavat hakea ne oikein osana hakua. 

TAI/OR-operaattori 

- edellyttää, että vähintään yhden hakusanoista on esiinnyttävä dokumentissa
- mahdollistaa haun laajentamisen laajempaan aihekokonaisuuteen, esim. kun haetaan synonyymeilla tai rinnakkaisilla termeillä.
- esim. etsitään aineistoa sekä lento- että liikennemelusta hakulauseella (lentomelu TAI liikennemelu)

Lue lisää muista hakusanojen yhdistämisvaihtoehdoista Tiedonhankinnan oppaasta.

Hakuesimerkki

Aiheen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen etäopiskelussa hakusanojen käyttöä kannattaa tehostaa esimerkiksi näin:

  • ammattikorkeakouluopiskel* (hyvinvointi OR "henkinen hyvinvointi" OR "fyysinen hyvinvointi") etäopisk*