Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK-opiskelijan tiedonlähteet: Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimuksen ja kirjoittamisen tueksi

Katso myös

Avoin tiede ja TKI

LABin julkaisijan opas

ImagOA-opas - Aalto-yliopiston opas kuvien käytön tekijänoikeuksista

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus -hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena oli, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Hankkeen päätyttyä avoimen tieteen edistämistä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) kansallisine asiantuntijaryhmineen.

Tutustu avoimeen tieteeseen:

Työvälineita aineiston saatavuuteen ja arviointiin

Tutkimusetiikkaa