Skip to Main Content

YAMK-opiskelijan tiedonlähteet

Tutkimuksen ja kirjoittamisen tueksi

Tutkimuksen tueksi

Työvälineita aineiston saatavuuteen ja arviointiin

Tutkimusetiikkaa

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus -hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena oli, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Hankkeen päätyttyä avoimen tieteen edistämistä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) kansallisine asiantuntijaryhmineen.

Tutustu avoimeen tieteeseen:

Avoimia tietoaineistoja