Skip to Main Content

Väitöskirjat ja ACTA-sarja: LUT-yliopistopainon ohjeet

LUT-yliopistopainon ohjeet väittelijälle

Viimeistelty väitöskirja on lähetettävä LUT-yliopistopainoon viimeistään 23 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta. 

LUT-yliopistopaino lisää väitöskirjaan kansisivun, skaalaa työn B5-kokoon ja painaa vedosversion. Tarkista vedosversio ja tee tarvittavat korjaukset (vain pienet korjaukset ovat tässä vaiheessa enää mahdollisia). Tarkista myös, että väitöstilaisuuden ajankohta ja paikka ovat oikein väitöskirjassa.

Kirjaston henkilökunta tarkastaa vedosversiosta julkaisunumerot, ACTA-liitteen ja muotoseikat, kuten asettelun.

Väitöskirjan viimeinen versio (tarkistettu ja korjattu vedosversio) tulee olla LUT-yliopistopainolla viimeistään 15 kalenteripäivää ennen väitöspäivää.

Väitöskirjan painomäärä on maksimissaan 64 kappaletta ja väitöskirjojen painatuskustannusten rahoituksesta vastaavat schoolit.

 • Väitöstilaisuutta varten painetaan 20-50 kopiota. Näitä kopioita väittelijä voi myös jakaa vapaasti, sillä väittelijä vastaa itse työn toimittamisesta esimerkiksi rahoittaneille henkilöille/yhteisöille.
 • Kirjasto saa väitöskirjasta kahdeksan painettua kopiota, joista kuusi ovat niin kutsuttuja vapaakappaleita ja ne toimitetaan Kansalliskirjaston kokoelmaan. Loput kaksi jäävät kirjastoon arkistoon ja lainakappaleeksi.
 • Tohtorikouluun toimitetaan kuusi painettua väitöskirjaa:
  • Tohtorikoulu vie yhden kappaleen esille vähintään 10 kalenteripäivää ennen väitöspäivää (riiputus).
  • Tohtorikoulu postittaa loput väitöskirjat vastaväittäjälle/vastaväittäjille, esitarkastajille, ohjaajalle/ohjaajille sekä schoolin toimistoon.

Opiskelija voi halutessaan itse toimittaa sähköisen version väitöskirjasta vastaväittäjälle/vastaväittäjille, jos kirja halutaan mahdollisimman noopeasti heidän nähtäväkseen.

Painatuksen jälkeen, mutta ennen väitöstä havaitut pienet korjaustarpeet (esim. kirjoitusvirheet) voi esittää korjauksineen ns. errata-liitteellä, jonka LUT-yliopistopaino painaa ja jonka väittelijä itse lisää väitöskirjojensa väliin. LUT-yliopistopaino toimittaa errata-liitteen myös kirjastoon, jossa se liitetään väitöskirjan sähköiseen versioon.

LUT-yliopistopaino lähettää valmiin väitöskirjan PDF-version kirjastolle, jossa se ladataan LUTPubiin. Työ tulee LUTPubissa luettavaksi viimeistään 10 kalenteripäivää ennen väitöspäivää.

LUT-yliopistopainon checklist

Tarkistathan seuraavat asiat ennen kuin lähetät PDF-muotoisen väitöskirjasi LUT-yliopistopainoon painettavaksi. Nämä ovat yleisimpiä virheitä, joihin painossa törmäämme väitöskirjojen painatuksen yhteydessä. Vuosien työpanoksesi lähestyy muotoaan painetuksi kirjaksi, mutta maltathan vielä tarkistaa, että nämä tekniset asiat ovat kunnossa, sillä se sujuvoittaa ja nopeuttaa huomattavasti painatusprosessia.

1. Sivu 1 (nimiölehti)

 • Väitöstilaisuuden aika ja paikka on mainittu oikein. Yliopiston nimi kirjoitetaan virallisessa muodossa Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT.

2. Sivu 2 (nimiölehden kääntöpuoli)

 • Jos työn ohjaajia, esitarkastajia tai vastaväittäjiä on enemmän kuin yksi, käytä otsikossa monikkomuotoa (Supervisors, Reviewers, Opponents).
 • LUT:n henkilöiden toimipaikka ilmoitetaan seuraavasti:
  LUT School of Business and Management / Energy Systems / Engineering Science
  Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT

3. Sivu 3 (tiivistelmä)

 • Abstract-otsikon jälkeen ensimmäisellä rivillä on lihavoituna väittelijän nimi.
 • Seuraavalla rivillä on lihavoituna väitöskirjan nimi ja nimi on kirjoitettu samassa muodossa kuin nimiölehdellä.
 • Tarkista tiivistelmässä mainittu työn sivumäärä! Viimeinen mukaan laskettava sivu on lähdeluettelon jälkeinen viimeinen liitesivu (artikkeliväitöskirjoissa ensimmäisen artikkelin kansilehteä edeltävä  sivu).
 • ISBN-, ISBN (PDF)-, ISSN (Print)- ja ISSN (Online)-numerot ovat oikein.

4. Artikkeliväitöskirjoissa julkaisujen (vihreät) kansilehdet

 • Julkaisujen otsikot on kirjoitettu oikein.
 • Kansilehdillä on mainittu kunkin artikkelin julkaisulupa (esim. "Reprinted with permission from...").
 • Muista liittää myös julkaisut väitöskirjaan!

5. ACTA-liite

 • ACTA-liitteen on mahduttava kahdelle sivulle.
 • Liitteeseen ei tule sivunumeroita eikä tekstiä "Appendix".

6. Muita tarkistettavia asioita

 • Sivunumerointi lasketaan juoksevasti alkaen nimiölehdestä (sivu 1), mutta merkitään näkyviin vasta sisällysluettelon jälkeen. Huomioi sivunumeroinnin sjoittelussa, että väitöskirja tulostetaan kaksipuoleisesti.
 • Uusi pääluku ja väitöskirjan alkusivut alkavat aina parittomalta sivulta (aukeaman oikeanpuoleinen sivu). Näitä ovat esimerkiksi Abstract, Acknowledgements, Contents, Chapter 1, Chapter 2, jne.
 • Kaikki sivut ovat pystyasennossa, myös artikkeleissa.
 • Marginaalit ovat samansuuruiset joka sivulla.
 • Kuvien, taulukoiden ja liitteiden on mahduttava samojen marginaalien sisään kuin leipätekstinkin, myös artikkeleissa!

Jos kaikki edellämainitut asiat ovat kunnossa, lähetä väitöskirjasi yhtenä tai useana PDF-tiedostona LUT-yliopistopainoon (yliopistopaino@lut.fi). Artikkeliväitöskirjoissa muista lähettää myös julkaisut!