Skip to Main Content

Väitöskirjat ja ACTA-sarja: Tekijänoikeudet

Yleistä

Tohtorintutkinnon merkittävin osa on väitöskirja ja siihen liittyvä tutkimustyö. Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka esitetään julkisesti tarkastettavaksi väitöstilaisuudessa. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja.

Väitöskirjat

LUT-yliopistossa tehtävät väitöskirjat julkaistaan painettuna ACTA Universitatis Lappeenrantaensis -julkaisusarjassa ja sähköisenä LUTPub-julkaisuarkistossa. Julkaisu muussakin sarjassa (esim. VTT:n julkaisuna) on mahdollista. Kaksoistutkintosopimuksen puitteissa tehtävät väitöskirjat voidaan julkaista kumman tahansa yliopiston julkaisusarjassa. Siinäkin tapauksessa, että väitöskirja julkaistaan muussa kuin LUTin sarjassa, se pyritään rinnakkaisjulkaisemaan myös LUTPub-julkaisuarkistossa. Väitöskirja ei voi olla salainen.

LUT-yliopisto ja väittelijä tekevät väitöskirjan julkaisemisesta julkaisusopimuksen, jolla väitöskirjan tekijä siirtää yliopistolle yksinomaisen julkaisuoikeuden teokseensa sekä graafisessa että elektronisessa muodossa.

Väitöskirjan tekijän velvollisuudet

Väitöskirjan tekijä vastaa siitä, että teos on hänen tekemänsä ja vakuuttaa, että hänellä on oikeudet myös teokseen liittyviin kuviin, taulukoihin, karttoihin ja muihin tekijänoikeuden suojaamiin elementteihin. Väitöskirjan tekijän kysyessä lupaa jonkin aineiston käyttöön väitöskirjassa, on samalla kysyttävä lupaa käyttää aineistoa myös väitöskirjan verkkoversiossa.

Väitöskirjan tekijä on vastuussa teoksen johdosta mahdollisesti aiheutuvista riidoista ja vakuuttaa ilmoittaneensa yliopistolle sellaisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa yliopiston oikeusasemaan luovutuksen saajana.

Artikkeliväitöskirjat

Artikkeliväitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden julkaisemiseen tarvitaan lupa kustantajalta. Väitöskirja-artikkeleissa kyse on uudella foorumilla (väitöskirja) julkaisemisesta, joten väitöskirjan tekijän on sopimusteknisistä syistä itse kysyttävä lupaa käyttää artikkeleita osana väitöskirjaa. Lupa artikkeleiden julkaisemiseen väitöskirjan verkkoversiossa LUTPub-julkaisuarkistossa tarvitaan myös. Kustantajat antavat yleensä aina luvan artikkelien liittämiseen painettuun väitöskirjaan. Elektronisen väitöskirjan osalta käytännöt saattavat kuitenkin olla tiukempia. Jos artikkeleihin ei saada lupia, LUTPub-julkaisuarkistoon laitettavasta väitöskirjasta jätetään artikkelit pois.

Väitöskirjan tekijän täytyy pyytää LUTista lupa, jos hän haluaa myöhemmin julkaista väitöskirjansa esimerkiksi jonkun kustantamon julkaisemana kirjana. Myös luvat väitöskirjan tai sen osana olevien artikkeleiden mahdollisesta myöhemmästä julkaisemisesta muissa palveluissa on väitöskirjan tekijän itse selvitettävä kustantajilta. Sosiaalisessa mediassa julkaisemisessa on suositeltavaa tehdä linkki suoraan LUTPub-julkaisuarkistoon, jossa väitöskirja on julkaistu.