Skip to Main Content

Väitöskirjat ja ACTA-sarja: Julkaisumenettely

Julkaisupolitiikka

Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston toimialaan kuuluvan tieteellisen työn julkistamiseen. Tutkimussarjassa julkaistun teoksen sisällöstä vastaa tekijä.

Tutkimussarjassa julkaistaan yliopiston tutkimusalaan kuuluvia väitöskirjoja ja muita tieteellisiä tutkimuksia sekä konferenssien esitelmäkoosteita. Tutkimusten on oltava tieteelliseltä tasoltaan sellaisia, että ne olisivat hyväksyttävissä kansainvälisiin tieteellisiin aikakauslehtiin, mutta niitä ei esimerkiksi laajuudesta, julkaisuaikataulusta tms. syystä johtuen ole tarkoituksenmukaista niihin tarjota. Konferenssien esitelmäkoosteista tulee olla kuvaus referointimenettelystä.

Tutkimussarjan julkaisukieli on englanti. Julkaiseminen muulla kuin englannin kielellä voidaan hyväksyä vain perustellusta syystä. Tällöinkin julkaisussa on oltava englanninkielinen tiivistelmä.

Painatusprosessin eteneminen

Käytännön ohjeet

Väitöskirjan lopullinen, painettu versio on oltava yliopistossa nähtävillä (riiputus) viimeistään 10 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta.
 

Lue kirjaston ohjeet väittelijälle ja niihin liittyvät dokumentit hyvissä ajoin.

Kun olet saanut väittelyluvan akateemisesta neuvostosta, lähetä seuraavat dokumentit viimeistään 25 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta osoitteeseen dissertations@lut.fi:

  • ACTA-anomuslomake
  • Julkaisusopimus
  • Käsikirjoitus artikkeleineen
  • Kustantajien luvat artikkeleiden sisällyttämiseksi väitöskirjan painettuun ja sähköiseen versioon

Jos väitöstilaisuutesi on pian akateemisen neuvoston kokouksen jälkeen, voit lähettää dokumentit kirjastoon jo ennen akateemisen neuvoston kokousta.

Dokumentit saatuaan kirjaston henkilökunta lähettää opiskelijalle:

  • ACTA-sarjan numeron
  • ISBN-numeron painetulle ja elektroniselle väitöskirjalle
  • ISSN-numerot (Print ja Online)
  • ACTA Appendixin (lista aiemmista väitöskirjoista) väitöskirjan kahdelle viimeiselle sivulle liitettäväksi

Lisää yllä mainitut numerot sekä ACTA Appendix väitöskirjaasi. Sen jälkeen pääset aloittamaan painatusprosessin LUT-yliopistopainon kanssa.

Kirjaston henkilökunta lähettää opiskelijalle kopion julkaisusopimuksesta. Huomaathan, että kirjaston tehtäviin ei kuulu väitöskirjan kielentarkastus.