Skip to main content

Terveysala: Hakuvinkkejä

Hoitotyö ja fysioterapia

Mistä löydän hyviä hakusanoja?

Hakusana miellekartta, jossa keskellä sisäinen viestintä, ulkopuolella vaihtoehtoiset termit työyhteisöt, tiimityö, tiedonkulku, yhteisöviestintö, vuorovaikutus ja intra

  • Mieti vaihtoehtoisia käsitteitä, synonyymejä, lyhenteitä ja käännöksiä hakusanoillesi. 
  • Laita lähteet töihin ja katso mitä asia/hakusanoja jo löytämissäsi lähteissä on käytetty. 
  • Lisävinkkejä tiedonhaun suunnitteluun löydät tiedonhankinnan oppaasta.

Sanakirjat

Asiasanastot apuna

Asiasanastoista löydät vinkkejä ja käännöksiä hakusanoihin, sekä kirjastojen ja tietokantojen käyttämiä kuvailutermejä. 

Lisää sanastoja löydät Fintosta.

PICO

Tutkimuskysymyksen jäsentämisessä voi käyttää apuna PICO-mallia. PICO:n avulla tutkimuskysymys voidaan pilkkoa osiin ja muotoilla selkeästi. Sen avulla voi suunnitella tiedonhakua ja ideoida aiheeseen sopivia hakusanoja sekä -rajauksia. Se auttaa myös saatujen hakutulosten arvioinnissa.

PICO:n osat ovat:

P = potilas, potilasryhmä, ongelma (patient)

I = interventio, menetelmä (intervention)

C = vertailumenetelmä, vaihtoehtoinen menetelmä (comparison)

O = terveystulokset, seuraukset (outcomes)
 

Esimerkki PICO:n käytöstä:

Millaisia vaikutuksia lääkkeettömillä hoitomenetelmillä on verrattuna lääkkeellisiin menetelmiin univaikeuksista kärsivien ihmisten arjessa selviämiseen?

P = Univaikeuksista kärsivät

I = Lääkkeetön hoitomenetelmä

C = Lääkkeellinen hoito

O = Arjessa selviäminen
 

Huom! Aina PICO ei kuitenkaan ole haun paras apuväline. Apuna voi käyttää myös yksinkertaisempaa sarakemallia hakukokonaisuuksien hahmottamiseen.

Esimerkki sarakemallin käytöstä:

Potilaan omahoidon ohjauksen ja neuvonnan vaikutus tyypin 1 diabeteksen diabeteskomplikaatioiden välttämiseen.

tyypin 1 diabetes diabeteskomplikaatiot potilaneuvonta

Hakusanojen ideointi: Millä kaikilla sanoilla voidaan hakea tyypin 1 diabetesta? Entä diabeteskomplikaatioita ja mitä niillä tarkoitetaan (esim. yleisimmät komplikaatiot)? Onko potilaneuvonnalle synonyymeja tai assosiatiivisia käsitteitä?

Vertaisarviointi eli peer / scholarly review

Kaavio, jossa esitellään vertaisarviointia. Ensimmäisessä kohdassa:  laadun tae, asiantuntijat ovat arvioineet artikkelin ennen julkaisua. Toisessa kohdassa: vertaisarvioiduissa artikkeleissa on viitteet ja lähdeluettelo. Viimeisessä kohdassa: julkaisut ovat alansa keskeisiä tiedonlähteitäFinnassa ja useimmissa tietokannoissa voit rajata haun vertaisarvioituihin lehtiin.

Kuvien käyttö opiskelutehtävissä

Lisensoidut kuvatietokannat

Vaikka kuvasitaatti mahdollistaakin periaatteessa minkä tahansa kuvan käytön opiskelutehtävissä, kannattaa suosia sellaisia kuvatietokantoja, joiden lisenssit sallivat kuvien käytön opiskelu- ja opetuskäytössä.

Kuvia netistä?

Netti on kuvia pullollaan, mutta valitettavasti niistä vain osa on vapaasti jatkohyödynnettävissä. Kannattaakin olla tarkkana, mistä ja millaisin oikeuksin varustettuja kuvia käyttää. Jatkohyödynnettävissä olevia kuvia voit hakea mm. näiltä sivuilta:

Kuvan alkuperästä riippumatta mainitse aina käyttämäsi  kuvan tai teoksen tekijä!