Skip to Main Content

Opas uusille työntekijöille: Tiedonlähteet

Kirjaston kokoelmien ja palveluiden esittely uusille työntekijöille

Tiedonlähteitä käytössäsi

Henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön on hankittu laaja valikoma painettuja ja sähköisiä tiedonlähteitä. Sähköisiä tiedonlähteitä (tietokannat ja e-kirjat) käytetään Primon (LUT Primo ja LAB Primo) kautta. Primo sisältää myös Tiedekirjaston aineistotietokannan, jonka avulla löytyvät painetut kirjat ja lehdet.

Mitä mistäkin löytyy

LUT-tiedekirjaston hakupalvelusta löytyvät painetut aineistot, sähköiset aineistot ja tietokannat yhdellä haulla. LUTin henkilökunta ja opiskelijat kirjautuvat LUT Primoon ja LABin henkilökunta ja opiskelijat vastaavasti LAB Primoon käyttäen Haka-kirjautumista.

Kirjautumalla sisään voit:

  • uusia lainasi
  • tehdä varauksia
  • tallentaa omat suosikkisi
  • viedä viitteet Refworksiin - vain LUT Primossa

Suora linkki LUT Primoon on http://primo.lut.fi/lut

Suora linkki LAB Primoon on http://primo.lut.fi/lab

Primo-opas on osoitteessa https://libguides.lut.fi/primo

LUT-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käytettävissä on lähes sata tietokantaa tekniikan ja taloustieteiden alalta. Tietokantojen käyttö tapahtuu LUT Primon kautta siten, että ensin kirjaudutaan LUT Primoon Haka-tunnuksella ja sen jälkeen valitaan Tietokantahaku.

Tietokannat on lueteltu aakkosellisessa ja aiheen mukaisessa luettelossa. Tarjolla on niin kokoteksti- kuin viitetietokantojakin.

Tietokannan omaan käyttöliittymään pääsee (hakemalla tietokannan nimeä) klikkaamalla tietokannan nimeä tai sen alla olevaa linkkiä. Erillistä kirjautumista ei tarvita lukuun ottamatta niitä tietokantoja, joihin tulee tehdä erillinen tunnus (mm. SciFinder ja RefWorks).

LAB-ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden käytettävissä on lähes kahdeksankymmentä tietokantaa korkeakoulun opetusaloilta. Tietokantojen käyttö tapahtuu LAB Primon kautta siten, että ensin kirjaudutaan LAB Primoon Haka-tunnuksella ja sen jälkeen valitaan Tietokantahaku.

Tietokannat on lueteltu aakkosellisessa ja aiheen mukaisessa luettelossa. Tarjolla on niin kokoteksti- kuin viitetietokantojakin.

Tietokannan omaan käyttöliittymään pääsee hakemalla ensin tietokannan nimeä, klikkaamalla nimeä tai sen alla olevaa linkkiä. Erillistä kirjautumista tarvitaan vain muutaman tietokannan kohdalla. Niistä löytyy tieto Primosta.

E-kirjoista kerrotaan aivan omalla (englanninkielisellä) opassivullaan https://libguides.lut.fi/ebooks

E-kirjoja käytetään LUT Primon kautta. Ensin kirjaudutaan LUT Primoon Haka-kirjautumista käyttäen ja haluttu kirja etsitään perushakua käyttäen.

E-kirjat löytyvät LUT Primosta myös osana aiheenmukaista tiedonhakua. Ensin etsitään aineistoa halutusta aiheesta ja sen jälkeen tehdään rajaus ensin kirjoihin ja vielä edelleen e-kirjoihin..

E-kirjoista kerrotaan aivan omalla (englanninkielisellä) opassivullaan https://libguides.lut.fi/ebooks

E-kirjoja käytetään LAB Primon kautta. Ensin kirjaudutaan LAB Primoon Haka-kirjautumista käyttäen ja haluttu kirja etsitään perushakua käyttäen.

E-kirjat löytyvät LAB Primosta myös osana aiheenmukaista tiedonhakua. Ensin etsitään aineistoa halutusta aiheesta ja sen jälkeen tehdään rajaus ensin kirjoihin ja vielä edelleen e-kirjoihin..

LUT ja LAB Primon lehtihaku/journal search löytää e-lehtien lisäksi myös LUT-tiedekirjastolle tilatut painetut lehdet.

Tiedelehtiä voit seurata BrowZine-palvelun kautta. BrowZinen käyttöön ohjeet löytyvät Following journals -oppaasta.

Korkeakoulusi käyttöön ostetut verkossa olevat artikkelit löytyvät LUTin ja LABin Primoista perushaulla tai tarkennetulla haulla joko aiheen mukaisia hakusanoja käyttämällä tai etsimällä artikkelia sen otsikon mukaan, mikäli se on tiedossa.

Perushaun hakutuloksen voi rajata artikkeleihin Aineistotyyppi-valikosta. Rajaaminen vertaisarvioituihin julkaisuihin löytyy Saatavuus-valikosta.

Primon periaate on, että se tarjoaa hakijalle ensisijaisesti osumia, joista kokoteksti on saatavilla. Linkki kokotekstiin on viitelistauksessa tai artikkelin tarkemmat tiedot sisältävällä sivulla, jonne pääsee esimerkiksi artikkelin otsikkoa klikkaamalla.

Tiedelehtiä ja artikkeleita voit seurata BrowZine- ja LibKey-palvelujen kautta. Ohjeet löytyvät Following journals -oppaasta.

Yhteystiedot

LUT-tiedekirjasto
Neuvonta kirjasto@lut.fi
Hankinta kirjasto.hankinnat@lut.fi