Skip to Main Content

E-books: Yleistä - General

LUTin ja LABin e-kirjat

LUT-tiedekirjaston e-kirjat

A picture of a book and e-book reader

Voit käyttää LUT-tiedekirjaston hankkimia e-aineistoja kirjautumalla korkeakoulusi tunnuksilla Primo-hakupalveluihin (LUT Primo, LAB Primo). Kirjautumisessa käytetään korkeakoulun HAKA-tunnusta ja salasanaa.

Melkein kaikilta e-kirja-alustoilta kirjoja voi lukea selaimessa ilman erillisohjelmaa tai kirjautumista palveluun. Joiltakin e-kirja-alustoilta teoksen voi myös lainata eli ladata omalle tietokoneelle, tabletille tai muistitikulle. Lataamiseen tarvitaan useimmiten:

  • henkilökohtainen Adobe ID -tunnus (Adobe ID - Sign In - Create an account)
  • Adobe Digital Editions -ohjelma
  • ja / tai
  • henkilökohtainen tunnus ko. e-kirjapalveluun
  • jokin muu tarvittava lukuohjelma, kuten Thorium

Tiedekirjasto hankkii e-kirjoja useilta eri toimittajilta sekä suurina kirjapaketteina että yksittäisinä kirjoina, minkä vuoksi e-kirjojen käyttöoikeudet, käyttötavat, laina-ajat ja vaaditut lukuohjelmat vaihtelevat. Esimerkiksi joitain e-kirjoja voi lukea monta käyttäjää yhtäaikaa, joitain vain yksi lukija kerrallaan.

E-kirjat eivät ole ikuisia. Julkaisijat voivat poistaa niitä saatavilta ja esimerkiksi tällä hetkellä ProQuestin Ebook Centralissa tai EBSCO eBook Academic Collectionissa luettavissa oleva e-kirja ei välttämättä ole enää käytössä vaikkapa vuoden päästä.
 

Käyttöehdot

E-kirjojen käyttöoikeudet määritellään lisenssisopimuksissa. Yleensä käyttö on sallittua opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoitukseen sekä yksityiskäyttöön.

Voit tutustua käyttöehtoihin Terms of use for e-resources -oppaassa. FinELibin kautta hankittujen e-aineistojen yksityiskohtaiset käyttöehdot löydät myös FinELibin sivuilta. Sallittu ja kielletty käyttö löytyy kunkin aineiston nimen kohdalta.

Saavutettavuus

E-kirja on yleensä hyvä vaihtoehto lukemisesteiselle. LUTin ja LABin käytössä on laajat kokoelmat e-kirjoja niiden opetusaloilta. Kurssikirjaksi tilaamme aina e-kirjan, mikäli sellainen on saatavissa organisaatiokäyttöön sopivilla käyttöehdoilla.

E-kirjapalveluissa on useimmiten mahdollisuus suurentaa kirjan tekstin kokoa tai muuttaa värejä ja kontrasteja omien tarpeiden mukaan. Osassa kirjoista on erillinen saavutettavuustila tai kuuntelumahdollisuus (ReadALoud)

Monissa e-kirjapalveluissa on mahdollisuus ladata kirja Adobe Digital Editions -lukuohjelmaan, joka toimii yleensä hyvin ruudunlukuohjelmien kanssa. Myös Thorium Reader on saavutettava EPUB-kirjojen lukuohjelma. E-kirjan DRM-suojaus eli digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta voi estää ruudunlukuohjelmien käytön.

Selainten saavutettavuus:

Chromen esteettömyys
Microsoft Edgen helppokäyttötoiminnot
Firefoxin esteettömyystoiminnot

Lisätietoa löydät Erilaisen oppijan oppaasta.

Viittaaminen e-aineistoihin

LUT Sähköisiin dokumentteihin viittaaminen -opas
LAB Julkaisijan opas: Lähdeluettelo ja viittaaminen

Sähkökirjaan viittaaminen (Suomen Kustannusyhdisty neuvoo sivunumerottomien e-kirjojen viittauskäytäntöä.)

Ulkopuoliset asiakkaat

Tiedekirjaston e-aineiston käyttö on mahdollista kaikille kirjaston asiakkaille kirjaston tiloissa, jos sopimusehdot niin sallivat. Joitakin e-kirjoja voi lainata pelkästään HAKA-tunnuksilla (ilman selainlukumahdollisuutta), jolloin LUTin ja LABin ulkopuoliset asiakkaat eivät voi aineistoja käyttää. Ulkopuolisilla asiakkailla ei ole e-aineistojen etäkäyttöoikeutta.
 

LUT Academic Library´s e-books

A picture of a laptop in a library

To access LUT Academic Library´s e-resources you need to sign in to Primo search services (LUT Primo, LAB Primo). When signing, use your university´s ID (HAKA) and password.

Generally you are able to read e-books from the web browser without installing any software, or in the e-book service's own reader that opens to the browser. Some services also offer the possibility to loan and/or load the title to your own device. To download, you usually need:

  • personal Adobe ID (Adobe ID - Sign In - Create an account)
  • Adobe Digital Editions -software
  • and / or
  • personal account in the e-book service platform
  • other reader software, such as Thorium, if needed

Academic library purchases e-books as larger e-book packages or single titles, both from several vendors. Therefore the rights to use e-books, the loan periods and types necessary reader-software vary. For example, some titles can be accessed by several concurrent users and some can be read by only one user at time.

E-book titles are not always in use forever. The publishers can withdraw e-book titles from services and for example something that is available via ProQuest Ebook Central or EBSCO eBook Academic Collection might not be available the next year.

Terms of use

The terms of use are determined in the licence agreements. Usually the material may be used for the educational purposes and for private use.

You can read the Terms of use for e-resources from the guide. FinELib consortium´s terms are in FinELib web page. Permitted and prohibited use is under the name of each e-resource.

Accessibility

An e-book is usually a good option for a person having reading disabilities. LUT and LAB have access to an extensive collection of e-books from various fields. When the textbook is available in e-book format with suitable terms, the library acquires it.

In most cases, e-book services offer a possibility to enlarge the size of the book text or change colors and contrasts to better match your needs. Some books have a separate accessibility mode or listening option (ReadALoud)

In most e-platforms it is possible to download a book to Adobe Digital Editions, which usually works well with screen readers. Thorium Reader is also an accessible EPUB book reader. The e-book's DRM protection, digital rights management, may prevent the use of screen readers.

Accessibility of browsers:

Accessibility on Chrome
Accessibility features in Microsoft Edge
Accessibility features in Firefox

More information in Erilaisen oppijan opas (in Finnish language only).

Referencing electronic resources

LUT Citing electronic documents
LAB Citation Guide for LAB Publications

Sähkökirjaan viittaaminen (In Finnish only, Suomen Kustannusyhdisyhdisty advices how to refrence material without page numbers)

Walk in -clients

The library clients that are not affiliated with LUT or LAB may use some of the e-resources if its terms of use allows it. The access is available from the named computers at the library. Some e-books can be read only by loaning access model that requires HAKA-credintials, and so cannot be read from the web browser. These titles are not available for walk in -users. The remote access of e-resources is not available for customers not affiliated with LUT or LAB.

E-book glossary

Offline downloading
The book is downloaded to your own device, after which you can read it without internet connection or browser

EPUB
Open-source file format used for saving and distributing e-books
 
PDF
Portable document format used for saving and distributing e-books
 
DRM
Digital Rights Management, technology used to control access to digital data

Adobe ID

Free user ID that is needed to read DRM-protected books. Adobe ID is activated for the app which is used for reading protected books
 
Adobe Digital Editions
Adobe e-book reader that is needed when you want to download a DRM-protected e-book to your computer
 
Thorium reader
Thorium Reader is a free, highly accessible, multilingual and multi-format reading application for books also in EPUB format
 
LCP passphase/password
In Thorium Reader, books are opened with a user specific password