Skip to Main Content

E-books: Formaatit ja lukuohjelmat - Formats and apps

LUTin ja LABin e-kirjat

EPUB ja PDF

E-kirjoja on EPUB- ja PDF-muodossa: 

  • EPUB voi sisältää linkkejä mm. kirjan lähdeluetteloon ja verkkosivuille, ei sisällä aina sivunumeroita.
  • PDF ei sisällä ym. kaltaisia linkkejä, mutta se sisältää sivunumerot.

Joistakin tietokannoista e-kirjoja voi myös lainata eli ladata, jolloin kirjoilla on DRM-suojaus. Adobe DRM -suojattujen e-kirjojen kanssa käytetään yleensä Adobe Digital Editions -lukuohjelmaa ja LCP DRM -suojatuilla e-kirjoilla voi käyttää Thorium Reader -lukuohjelmaa.

Adobe DRM

E-kirjojen lataaminen omaan laitteeseen vaatii usein joidenkin ohjelmien asennuksia ja tunnuksien luomisia.

  1. Lataa ensin laitteesi sovelluskaupasta Adoben DRM-suojausta tukeva sovellus (esim. Adobe Digital Editions, Bluefire Reader)
  2. Luo ilmainen Adobe ID-tunnus, jos sinulla ei sitä jo ole (Adoben ohjeet)
  3. Aktivoi Adobe ID-tunnuksesi lukusovelluksesi asetuksiin.

Nyt olet valmis lataamaan kirjan valitsemastasi e-kirjatietokannasta.

LCP DRM

Thorium Reader pitää asentaa tietokoneeseen, mutta siihen ei tarvitse tehdä tunnusta.

Thoriumilla voi lukea EPUB- ja PDF-muotoisia e-kirjoja, tavallisia PDF-tiedostoja ja kuunnella äänikirjoja. Sillä voi lukea myös LCP DRM -suojattuja e-kirjoja (.lcpl), mutta ei Adobe DRM -suojattuja.

EPUB-muotoinen aineisto

EPUB-kirjat, äänikirjat ja PDF:t ovat Minun kirjani / My Books -näkymässä omissa ryhmissään. 

EPUB-kirjoille on käytössä myös lukuohjelman sisäinen tekstistä puheeksi -toiminto (TTS, text to speech). Suomenkieliset kirjat vaativat suomenkielisen lukijan (Voice package) asentamisen tietokoneeseen.

Käyttö ei ole rajattu tietylle laitteelle, joten tarvitaan henkilökohtainen salasana (Passphrase). Salasanan avulla voidaan varmistaa, että kirja on nimenomaan sen lainanneen henkilön käytössä. LCP-salasana jää ensimmäisen käyttökerran jälkeen lukuohjelmaan talteen määräajaksi, eikä sitä tarvitse syöttää joka kerta uudelleen.

Thorium Reader on toistaiseksi käytössä vain osassa Ellibs Libraryn kirjoja.

Ongelmia kirjan latautumisen kanssa?

Adobe ID:tä ei hyväksytä

Syitä voi olla monia. Kokeile ensin pääsetkö kirjautumaan Adobe-tilillesi selaimella, myös salasanan vaihtoa kannattaa kokeilla. Huom! Adobe on todella tarkka siitä, että samalla henkilöllä on vain yksi tunnus. Jos siis unohdat käyttäjätunnuksesi, älä koskaan luo uutta tunnusta samoilla henkilötiedoilla ettei tunnustasi lukita.

Adobe ID:n voi aktivoida maksimissaan 6 eri appiin tai laitteelle. Jos määrä tulee täyteen, täytyy tunnus deaktivoida jostain sovelluksesta (app settings -> deactivate).

iPadissa käytä Safaria kirjan lataamiseen, muilla selaimilla voi esiintyä ongelmia kirjatiedoston lataamisessa.

LCP-salasana (Thorium Reader) kadoksissa

Tiedoston avaamista varten tarvitset henkilökohtaisen LCP-salasanan, jonka löydät Ellibs Libraryn "Oma kirjahylly"-kohdasta. Joudut siis kirjautumaan Ellibsiin ja etsimään salasanan ennen kuin voit avata lainaamasi kirjan.

Ongelmia verkkoselaimen kanssa

Jotkin e-kirjat toimivat paremmin tietyllä selaimella tai selain voi olla liian vanha. Voit testata toimiiko kirja toisella selaimella paremmin. Selain kannattaa myös päivittää.

EPUB and PDF

E-books are available in EPUB and PDF format:

  • EPUB may contain links to e.g. the book's bibliography and website, not always including page numbers.
  • The PDF does not contain links like this, but it does contain page numbers.

In some databases, e-books can also be borrowed, i.e. downloaded, in which case the books have DRM protection. Adobe Digital Editions is usually used with Adobe DRM protected e-books and the Thorium Reader can be used with LCP DRM protected e-books.

Adobe DRM

When you download e-books for the first time to your mobile device, you will usually need accounts and apps for reading:

  1. Download an app that supports Adobe DRM (for example Adobe Digital Editions, Bluefire Reader)
  2. Create an Adobe ID, if you haven't already got one (Instructions by Adobe)
  3. Activate your Adobe ID in the reader's settings.

You are now ready to download a book from the e-book collection you've chosen.

LCP DRM

Thorium Reader must be installed on your computer, but no account is required.

Thorium allows you to read EPUB and PDF e-books, standard PDFs, and listen to audio books. It can also read LCP DRM protected e-books (.lcpl), but not Adobe DRM protected.

EPUB-format

EPUB books, audiobooks, and PDFs are in My Book/My Books view in their respective groups.

For EPUB books, there is also an internal text-to-speech (TTS) function for the reading program. Finnish-language books require a Finnish-language reader (Voice package) to be installed on the computer.

Access is not limited to a specific device, so a personal password (Passphrase) is required. The password can be used to ensure that the book is used specifically by the person who borrowed it. After the first use, the LCP password is stored in the reading program for a fixed period of time and does not need to be re-entered each time.

Thorium Reader is used by some Ellibs Library e.books.

Download problems?

My Adobe ID is not accepted

There can be many reasons for this. Try to sign in to your Adobe account in the browser. You can also try changing the password. NB! Adobe will not allow you to have more than one Adobe ID. If you forget your user ID, do not create a new ID with the same personal data. This can cause your ID to be blocked.

Your Adobe ID can be activated with a max.of 6 apps or devices. If you reach the limit, you will have to deactivate your ID from some of the apps (app settings -> deactivate).

With iPad, use Safari for downloading books. Other browsers may cause trouble when downloading the book file.

LCP password is lost

In Thorium Reader, books are opened with a user-specific password. LCP, that you can check in My Bookshelf (Oma kirjahylly in Ellibs Library). To gain the personal password, sign in to Ellibs Library before downloading the book.

Problems with your web browser

Some e-books works better in certain browsers. Please, try another browser. Check that your browser is also up to date.