Skip to Main Content

E-books: Linkittäminen - Linking

LUTin ja LABin e-kirjat

Linkittäminen

Linkittämällä e-aineiston (kopioinnin tai tallentamisen sijaan) vältät useimmiten tekijänoikeusongelmat.

Kestolinkit 
Selaimen URL-osoite ei aina ole toimiva linkki. Käytä siis kestolinkkiä (permalink), URN- tai DOI-tunnistetta. DOI:sta saa linkin lisäämällä eteen https://doi.org/ joka on DOI-tunniste.

Primon kestolinkit
Primosta on mahdollisuus kopioida Primo-tietueen kestolinkki. Se löytyy Lähetä-ikonipalkista nimellä Pysyvä linkki. Klikkaa kuvaketta ja kopioi linkki painamalla "Kopioi pysyvä linkki leikepöydälle". Linkin kautta käyttäjä ohjautuu Primoon, joka puolestaan huolehtii siitä, että aineistoon pääsevät vain ne, joille on hankitty käyttöoikeus.

E-aineistonjen käyttöehdoista lisätietoa Terms of use for e-resources -oppaasta.

Linking

By linking instead of copying or sharing materials, you usually avoid violating copyrights. 

Permalink
The URL in browser is not always accurate link. Instead you should use permalink, URN or DOI. DOI link is formed adding: https://doi.org/ that is DOI identifier.

Primo's permalinks
There is an option to copy the Primo record permalink from Primo. It can be found in the Send to icon bar as Permalink. Click the icon and copy the link by pressing "Copy the Permalink to Clipboard". Through the link, the user is redirected to Primo, which in turn ensures that only those who have been granted access to the material can access it.

For more information on Terms of use of e-resources LibGuides.