Skip to Main Content

E-books: Ellibs Library (LUT & LAB)

LUTin ja LABin e-kirjat

Ellibs-verkkokirjaston e-kirjat

Ellibs Library -verkkokirjasto sisältää aineistoa eri tieteenaloilta. Kirjat ovat pääosin suomenkielisiä. Ellibs-kirjoissa on rajoitettu yhtäaikaisten käyttäjien määrä, tieto näkyy Ellibs-alustalla ja/tai Primossa.

Lue Osaa kirjoista voit lukea suoraan selaimesta, jolloin erityistä lukuohjelmaa ei tarvita.
Lataa /
Adobe
Digital
Editions

Osan kirjoista voi ladata omalle koneelle, jolloin tarvitset Adobe Digital Editions -lukuohjelman. Kirjojen laina-aika vaihtelee 2 h - 28 vrk välillä.

Adobe Digital Editionsin lataamisen ja aktivoinnin jälkeen:

  • Valitse kirjan esittelysivulla haluamasi laina-aika ja paina "Lataa koneellesi" -painiketta*. Oikeus lainaamiseen siirtyy laitteellesi erillisenä "URLLink.acsm"-tiedostona.
  • Avaa tiedosto käyttämässäsi Adobe Digital Editionsissa.

Ellibs-ohje: Lukuohjelmat
Ellibs-ohje: Ratkaisuja yleisimpiin e-kirjojen lukuongelmiin

*Joissain tapauksissa "Lataa koneelle" painamisen ja kirjautumisen jälkeen esille ei tule Ellibs Libraryn pop up -ikkunaa kirjan lukemisesta; valitse tällöin laina-aika uudelleen ja paina "Lataa koneelle" toisen kerran.

Lataa / Thorium Reader

Thorium Reader -latausvaihtoehto näkyy Ellibs Libraryssä joillekin e-kirjoille. Kirjojen laina-aika vaihtelee 2 h - 28 vrk välillä.

Tiedoston avaamista varten tarvitset henkilökohtaisen LCP-salasanan, jonka löydät Ellibsin "Oma kirjahylly"-kohdasta. Joudut siis kirjautumaan Ellibsiin ja etsimään salasanan ennen kuin voit avata lainaamasi kirjan.

Picture of LCP password in Ellibs Library

Thorium Readerin lataamisen jälkeen:

  • Valitse kirjan esittelysivulla haluamasi laina-aika ja paina "Lataa koneellesi" -painiketta*. Oikeus lainaamiseen siirtyy laitteellesi erillisenä ".lcpl"-tiedostona.
  • Avaa tiedosto Thorium Readerilla.
  • Lukuohjelma kysyy LCP-salasanaa (LCP passphase), jonka jälkeen teos aukeaa lukuohjelmassa.

LCP-salasana jää ensimmäisen käyttökerran jälkeen lukuohjelmaan talteen määräajaksi, eikä sitä tarvitse syöttää joka kerta uudelleen.

Ohjeet Thorium Readerin käyttöön Ellibsin sivuilla
Ellibs-kirjan avaaminen Thorium Readerissa (Ellibsin ohje Youtubessa)

Sovellus Voit käyttää Ellibsin e-kirjoja myös Ellibs-sovelluksella. Lataa sovellus omasta sovelluskaupastasi (App Store tai Google Play).
Tulosta

Osia e-kirjoista voi tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön.

Kuuntele

Voit kuunnella äänikirjoja suoraan selaimessa tai Ellibsin mobiilisovelluksessa. Katso Ellibsin äänikirjojen toistaminen -ohje

Äänikirjojen kuuntelu on mahdollista myös Thorium Reader -lukuohjelmassa. Ellibsiin hankitut äänikirjat saat esiin valitsemalla palvelun ylälaidan tiedostomuoto-kohdasta "Äänikirja (MP3)".

Varaa

Jos halumasi e-kirjan kaikki kappaleet ovat lainassa, voit varata sen palvelussa. Varauksen saapumisesta saat ilmoituksen palvelussa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos käytät Ellibs-sovellusta, voit myös aktivoida sovelluksen varauksiin liittyvät ilmoitukset.

Jos haluat ajastaa varatun kirjan saapumisen itsellesi sopivaan aikaan, voit lukita paikkasi varausjonossa.
Ellibs-ohje: Kirjan varaaminen

Ellibs Library -tietokanta LUT Primossa ja LAB Primossa.

Apua e-aineistojen käyttöön

Oheita e-ainestojen käyttöön löytyy oppaasta Apua e-ainestojen käyttöön.

E-ainestojen käyttöehdot löytyvät oppaasta Terms of use for e-resources.

Tiedekirjaston kaikki oppaat löydät täältä.

Ellibs-verkkokirjasto -e-books

Ellibs verkkokirjasto includes books from different fields of science. Books are mostly in Finnish language. There is limited amount of concurrent users in Ellibs-library books; user information can be found from Primo and/or Ellibs platform.

Read You can read some of the e-books online, no special reader needed.
Load /
Adobe
Digital
Editions

Some e-books can be downloaded, Adobe Digital Editions required. Books have loan period 2 h - 28 days depending of the title.

When you have Adobe Digital Editions in use.

  • Choose the loan period you want and press "Download" button*. After the Haka-authentication you sometimes need to press "Download" for a second time and after that you receive pop up -window to load "URLLink-acsm" file, press OK.
  • Open the file using Adobe Digital Editions

Ellibs instruictions: Readers
Ellibs instructions: Quick guide

*Occasionally after pressing the "Download" button and signing in, the pop up window from Ellibs Library does not appear. In such case, please, choose the loan period and press "Download" button again.

Load /
Thorium
Reader

Some books have option to download the book with Thorium Reader. You need to download the app to your device. Books have loan period 2 h - 28 days depending of the title.

In Thorium Reader, books are opened with a user-specific password. LCP, that you can check in My Bookshelf (Oma kirjahylly in Ellibs Library). To gain the personal password, sign in to Ellibs Library before downloading the book.

Picture of LCP password in Ellibs Library

When you have Thorium Reader in use:

  • Choose the loan period you want and press "Download" button*.You receive pop up -window to load ".lcpl" file, press OK.
  • Open the file using Thorium Reader.
  • The app will request your personal LCP passphase and after inserting it, the book opens.

The password will be saved in the reader program memory, so you do not need to enter the password again if you use the same user ID to read books from the same Ellibs collection.

Instructions for using Thorium Reader in Ellibs Library
Opening an Ellibs book in Thorium Reader

App You can read Ellibs e-books also in Ellibs app. Download the app from you app store (App Store or Google Play).
Print

Parts of the books are allowed to print for personal use.

Listen

You can listen to audiobooks directly in your browser or in the Ellibs mobile app. See Ellibs Listening to an audiobook.

Listening to audiobooks is also possible in the Thorium Reader.

Audiobooks acquired in Ellibs can be accessed by selecting "Audiobook (MP3)" in the file format section at the top of the service.

Reserve

If the book you want to read is on loan, you can make a reservation for it in Ellibs library. When the title is available for borrowing, you will receive a notice to the e-mail address you gave. If you use Ellibs app, you can activate the notifiactions for reservations.

If you want to, for example, postpone your reservation, you can lock your place in the que of reservations.
Ellibs instructions: Pausing reservation progress

Ellibs Library databes in LUT Primo and LAB Primo.

Help for using e-resources

Apua e-ainestojen käyttöön Guidance how to use e-resources (in Finnish).

Terms of use for e-resources.

All Academic Library´s guides.