Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Scientific Publishing: Scientific Publishing

Scientific Publishing in LUT

LUT research results are published in scientific journals, in conference publications and in LUT publication series ACTA Universitatis Lappeenrantaensis and LUT Scientific and Expertise Publications. LUT publication series are published mainly in electronic form in LUTPub University Repository. Dissertations are published in ACTA Universitatis Lappeenrantaensis series. Researchers can also publish their scientific articles open access (Green line open access or parallel publishing) in LUTPub. The LUT Research Portal provides information on researchers, research projects and publications at the LUT University.

Researchers publish scientific articles/publications according to the objectives set in performance and development discussions. The quality of publication series can be evaluated by impact factor system or by the national Publication Forum classification. Ministry of Education and Culture gathers yearly comprehensive quantity information from publishing in LUT.

Science is characterized by openness, subjection to criticism, and development. In its strategy, LUT is committed to the promotion of open science. Open science and the different ways to implement it – open access to research data, publications, research processes and research methods – provide many advantages for the researcher. Publications are demonstrably cited more and receive more attention through open access publishing, the social media, and opening the research data. Openness increases the societal impact and possibility for innovations.

Tieteellinen julkaiseminen LUTissa

Tieteellisen julkaisuprosessin tavoitteena on saattaa yliopistossa saavutetut tutkimustulokset tiedeyhteisön käyttöön tutkimustoiminnassa ja opetuksessa sekä tiedeyhteisön julkisen arvioinnin alaiseksi. Yliopistossa tehtävän tutkimustyön tuloksia julkaistaan mm. tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa.

Tutkimusraportteja ja muuta materiaalia voidaan julkaista myös LUT:n omissa ACTA Universitatis Lappeenrantaensis ja LUT Scientific and Expertise Publications –julkaisusarjoissa.  Yliopiston julkaisusarjat ovat pääosin sähköisessä muodossa LUTPub-julkaisuarkistossa. LUTPubissa rinnakkaisjulkaistaan myös tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa julkaistuja artikkeleita yliopiston OA-suosituksen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kerää vuosittain kattavat tiedot yliopiston julkaisutoiminnasta. Julkaisutiedot kerätään LUT Research Portalista. Julkaisufoorumiluokitetut julkaisut ovat yhtenä laskentaperusteena yliopistojen rahoitusmallissa.

Yliopiston tutkijoiden julkaisutiedot löytyvät kattavasti LUT Research Portalista. Julkaisutiedot haravoituvat LUT Research Portalista OKM:n/CSC:n käsiteltäviksi ja lopulliset kaikkien yliopistojen julkaisutiedot ovat nähtävissä ja haettavissa Juuli-tietokannasta. Yliopisto ja schoolit asettavat julkaisutoiminnalle laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Julkaisukanavia voidaan arvioida julkaisufoorumi- ja impact factor -järjestelmien avulla.

Tutkimukseen kuuluu avoimuus ja vertailtavuus. Avoin julkaiseminen osana avointa tiedettä lisääntyy. LUT on sitoutunut strategiassa edistämään avointa tiedettä. Julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuus lisää tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, parantaa tutkijoiden verkostoitumismahdollisuuksia sekä aikaa myöten lisää tutkijoiden saamia viittauksia.

Affiliation - Affiliaatio

LUT's official name in affiliation details in publications is as follows:

LUT University
or
Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT


LUT-yliopiston virallinen nimi julkaisujen affiliaatiotiedoissa mainitaan seuraavasti:

Suomeksi:

LUT-yliopisto
tai
Lappeenrannan‒Lahden teknillinen yliopisto LUT

Englanniksi:

LUT University
or
Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT

LUT Academic Library