Skip to Main Content

LUT julkaisijan opas: Tieteellinen julkaiseminen

Tieteellinen julkaiseminen

Tieteellisen julkaisuprosessin tavoitteena on saattaa yliopistossa saavutetut tutkimustulokset tiedeyhteisön käyttöön tutkimustoiminnassa ja opetuksessa sekä tiedeyhteisön julkisen arvioinnin alaiseksi. Yliopistossa tehtävän tutkimustyön tuloksia julkaistaan mm. tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa.

Tutkimukseen kuuluu avoimuus ja vertailtavuus ja avoin julkaiseminen on nykyään oleellinen osa julkaisuprosessia. LUT on sitoutunut strategiassaan edistämään avointa tiedettä. Julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuus lisää tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, parantaa tutkijoiden verkostoitumismahdollisuuksia sekä aikaa myöten lisää tutkijoiden saamia viittauksia.

Tutkimusraportteja ja muuta materiaalia voidaan julkaista myös LUTin omissa ACTA Universitatis Lappeenrantaensis ja LUT Scientific and Expertise Publications –julkaisusarjoissa. Yliopiston julkaisusarjat ovat lähes täysin sähköisessä muodossa LUTPub-julkaisuarkistossa. LUTPubissa rinnakkaisjulkaistaan myös tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa julkaistuja artikkeleita LUT-korkeakoulujen avoimuuden politiikan mukaisesti.

LUTin tutkijoiden julkaisutiedot löytyvät kattavasti LUT Research Portalista. Julkaisutiedot viedään LUT Research Portalista kansalliseen tutkimustietovarantoon ja lopulliset kaikkien yliopistojen julkaisutiedot ovat nähtävissä ja haettavissa tiedejatutkimus.fi -verkkopalvelusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kerää vuosittain kattavat tiedot yliopiston julkaisutoiminnasta tutkimustietovarannosta.

Yliopisto ja schoolit asettavat julkaisutoiminnalle laadulliset ja määrälliset tavoitteet, jotka ohjaavat julkaisutoimintaa. Julkaisufoorumiluokitellut julkaisut ovat yhtenä laskentaperusteena yliopistojen rahoitusmallissa.

Julkaisemisen avoimuus

  • LUT on sitoutunut strategiassaan ja toimenpideohjelmassaan avoimuuden edistämiseen. Nämä käytännön linjaukset on koottu avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikkaan.
  • LUT suosittaa tutkimusartikkeleiden ja -julkaisujen rinnakkaisjulkaisemista LUTPub-julkaisuarkistossa kustantajien ilmoittamia julkaisuviiveaikoja (embargo), lisenssi- ja muita ehtoja noudattaen.
  • Julkaisupalkkio maksetaan vain avoimista julkaisuista
  • Yliopiston väitöskirjat, diplomityöt, gradut ja kandidaatintyöt sekä oma julkaisusarja julkaistaan avoimesti LUTPubissa.
  • Jos tutkija joutuu julkaisemaan kirjoittajamaksullisessa OA-lehdessä, kirjoittajamaksu sisällytetään tutkimuksen budjettiin. Lue lisää: LibGuide -opas kirjoittajamaksuista (APC).
  • LUT-tiedekirjasto neuvoo, opastaa ja järjestää koulutusta avoimen julkaisemisen kysymyksissä.
  • Avoimen tieteen koulutus sisältyy LUTin tohtorikoulun ohjelmaan.

LUTin julkaisutietojen ilmoittaminen