Skip to Main Content

Tekoäly tiedonhankinnan apuna

Opiskelijan muistilista tekoälyn eettiseen käyttöön

  • Noudata aina opintojaksolla saamiasi ohjeita, tämä ohje on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja voi poiketa opintojaksojen ohjeista.
  • Jos käytät tekoälyn tuottamaa tekstiä tai kuvaa työssäsi, siihen pitää viitata.
  • Jos käytät tekoälyä apunasi esim. tiedonhakuun (kuten Semantic Scholar, Google Scholar) ja luet ja tiivistät itse löytämäsi lähteet, ei viittausta tekoälyyn tarvita. Muista kuitenkin noudattaa mahdollisia opintojakson ohjeita tekoälyn käytön kertomisesta. 
  • Arvioi tekoälyn tuottamat vastaukset kriittisesti & muista, että tiedon oikeellisuus on sinun vastuullasi.
  • Tutustu tekoälyn työkalujen tietosuojaan ja käyttöehtoihin. 
  • Jos käytät tekoälyä esim. kielenhuoltoon varmista ettei tekstissäsi ole arkaluontoisia tietoja (henkilötietoja, liikesalaisuuksia), sillä käyttäjiltä kerrättyä dataa käytetään usein tekoälyn jatkokouluttamiseen. 
  • Tekoälytyökalujen tekijät eivät yleensä kerro millaista dataa tekoälyn kouluttamiseen on käytetty. Datassa voi olla virheitä, tai se voi olla vinounutta. Tiettyjen ryhmien näkökulmat voivat olla aliedustettuna tai puuttua kokonaan. 
  • Joissakin tapauksissa tekoälytyökalut voivat käyttää verkossa olevaa materiaalia ilman tekijöiden lupaa.Tekijänoikeuksien noudattaminen on osa akateemista hyvää tieteellistä käytäntöä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää suhtautua kriittisesti tällaisten välineiden käyttöön akateemisessa työssä.