Skip to main content

Etäyksikön kirjastopalvelut: Lainaus

LUT:n tai Saimaan amk:n etäyksikössä opiskelevalle tai työskentelevälle tarjottavat kirjastopalvelut.

Lainaustiedot

LUT-tiedekirjaston järjestelmässä säilytetään asiakkaiden henkilötietojen lisäksi tiedot asiakkaalla olevista lainoista, niiden eräpäivistä, asiakkaan tekemistä varauksista ja mahdollisesti kertyneistä maksuista. Henkilön lainaushistoriaa ei säilytetä. Maksut on maksettava kerralla, jonka jälkeen ne poistetaan.

Lainauspalvelut

Etäyksikössä opiskelevan kannattaa rekisteröityä lähikirjastonsa asiakkaaksi (Esim. Turussa ammattikorkeakoulun tai yliopiston kirjasto) tarvitessaan painettua aineistoa. Jos aineistoa ei löydy lähiseudulta, niin lähikirjaston kaukopalvelun kautta voi tilata aineiston lainaan LUT-tiedekirjastosta. Huom! Kaukopalvelu on maksullista toimintaa.

Etäyksikön henkilökuntaan kuuluvalle voidaan toimittaa tarvittaessa aineistoa Lappeenrannasta. Yhteydenotot: kaukopalvelu@lut.fi

 

LUT-tiedekirjastossa on erilaista lainattavaa aineistoa, mutta myös aineistoja, joita ei lainata. Lainattavalla aineistolla on erimittaisia laina-aikoja. Tarkempaa tietoa näistä löydät kirjaston kotisivulta "Palvelut lainaajalle" ja kirjastosta kysymällä. Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta.

Lainauksen yhteystiedot

Lappeenranta:
E-mail: origo@lut.fi
Puh: +358 40 159 4941

Lahti:
E-mail: kirjasto.lahti@lut.fi
Puh: +358 50 345 9101