Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Etäyksikön kirjastopalvelut: Opetus

LUTin tai LABin etäyksikössä opiskelevalle tai työskentelevälle tarjottavat kirjastopalvelut.

LibGuides

Tiedonhakuun saa apua monipuolisesti LibGuides-oppaista. Näihin on koottu tietoa monipuolisesti mm. itse tiedonhausta, viitteidenhallinnasta, standarteista ja patenteista, tekijänoikeuksista ja avoimesta tieteestä. 

 

Opetus

Kurssin tai opintokokonaisuuden opettaja voi tilata opetusta myös etäyksiköihin. Opetus on tilattava riittävän ajoissa, jotta pystymme varmistamaan informaatikon paikalle pääsyn. Koulutuksen sisältö räätälöidään tapauskohtaisesti vastuuopettajan kanssa.

LUTin etäyksiköiden opiskelijoille on tarjolla myös erillinen tiedonhaun kurssi Moodlessa, osana Johdatus etäopiskeluun -opintojaksoa. Opintojakso löytyy LUTin Moodlesta nimellä Tiedonhaun perusteet etäopiskelijoille.

Varaa opetus

Opetustilaukset 

Varaa opetus lomakkeella.

Yhteydenotot:

E-mail: kirjasto@lut.fi