Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: ACS

Open Access publishing with APC

ACS - APC-maksut

FinELib on solminut American Chemical Societyn (ACS) kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa artikkelien julkaisemisen avoimena OA-krediiteillä. Krediittiä käyttämällä LUTin vastaava kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua.

Krediitin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden 2021 - 2023 aikana. Ilmaisia krediittejä on sopimuskauden aikana käytössä rajallinen määrä. OA-krediittejä voi käyttää ACS:n tilausmaksullisiin lehtiin sekä ACS:n täysin avoimiin lehtiin. Krediittejä voi käyttää kaikkiin muihin artikkelityyppeihin, mutta ei e-kirja-artikkeleihin.

Artikkelin julkaiseminen avoimena ACS:n lehdissä

1) Kun lähetät artikkelisi ACS:n Paragon Plus-järjestelmässä, valitse yliopistosi (LUT) alasvetovalikosta ja lisää järjestelmään sähköpostiosoitteesi (lut.fi). ACS tarkistaa affiliaatiosi ja sähköpostiosoitteesi perusteella, oletko oikeutettu maksuttomaan OA-julkaisemiseen.

2) Kun artikkeli, jonka vastaavana kirjoittajana toimit, on hyväksytty julkaistavaksi:

 • ACS lähettää sinulle sähköpostin, joka sisältää linkin ACS:n Journal Publishing Agreement (JPA) -järjestelmään.
 • Kirjaudu JPA-lomakkeelle ja täytä pyydetyt artikkelia koskevat tiedot.
 • JPA tarjoaa sinulle mahdollisuuden julkaista avoimena FinELib-sopimuksella. Valitse avoin julkaiseminen rastittamalla “Yes, I wish to publish open access as per the agreement”.
 • Täytä pyydetyt tiedot JPA-lomakkeelle ja hyväksy lomakkeen lähettäminen.
 • Saat erillisen sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, onko OA-pyyntösi hyväksytty vai hylätty.
 • Jos OA-pyyntösi on hyväksytty, ACS julkaisee artikkelin CC BY -lisenssillä ja tallentaa artikkelisi (final version of record) CC BY -lisenssillä US PubMed Central -julkaisuarkistoon.


Lisätietoja:
FinElib: Open Access -julkaiseminen ACS:n lehdissä
ACS lehdet (lista)

ACS - APC fees

FinELib consortium’s agreement with American Chemical Society (ACS) offers authors an opportunity to publish their articles Open Access for free using granted credits. This means that there is no article processing charge (APC) for the LUT corresponding author.

The credits can be used during the agreement term 2021 - 2023. There is a limited amount of free credits for the period. The OA credits can be used for publishing in all of ACS journals and ACS’s fully open access titles. The credits can be used for the all article types excluding e-books.

How to publish Open Access articles in ACS journals

1) When you submit your manuscript in ACS’s Paragon Plus system, select your University (LUT) from the drop down box, and use your official institutional e-mail address (lut.fi) ACS will recognize your eligibility for free credits from both your institutional affiliation and your e-mail domain.

2) When the article for which you are the corresponding author has been accepted:

 • You will receive an e-mail invitation to enter the ACS's Journal Publishing Tool (JPA)
 • Sign in the JPA tool and update requested information.
 • The JPA tool offers you a possibility to publish OA as part of FinElib agreement. Ensure that you want to use FinELib agreement to publish OA by choosing “Yes, I wish to publish open access as per the agreement”.
 • Complete the JPA form and send the form.
 • You will receive an e-mail on the decision whether your request to publish OA has been accepted or rejected.
 • If your request has been accepted, ACS will publish your article under the CC BY license and deposit the final version of record under a CC BY license into the US PubMed Central repository.

 

More information: 
FinElib: Open Access publishing in ACS Journals
ACS Journals (list)