Skip to main content

Open Access publishing with APC: ACS

Open Access publishing with APC

ACS - APC-maksut

FinELib on solminut American Chemical Societyn (ACS) kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa artikkelien julkaisemisen avoimena OA-krediiteillä. Krediittiä käyttämällä LUTin vastaava kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua.

Krediitin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden 1.1.2018-31.12.2020 aikana. Ilmaisia krediittejä on vuosittain käytössä rajallinen määrä. OA-krediittejä voi käyttää ACS:n tilausmaksullisiin lehtiin sekä ACS:n täysin avoimiin lehtiin (ACS Central Science, ACS Omega). Krediittejä voi käyttää kaikkiin muihin artikkelityyppeihin, mutta ei e-kirja-artikkeleihin.

Artikkelin julkaiseminen avoimena ACS:n lehdissä

1) Kun lähetät artikkelisi ACS:n Paragon Plus-järjestelmässä, sinun täytyy editoida profiilisi (Edit Your Profile), valita yliopistosi (LUT) alasvetovalikosta ja syöttää järjestelmään organisaatiosi sähköpostiosoite (lut.fi), jos se ei jo ole järjestelmässä. ACS tarkistaa affiliaatiosi ja sähköpostiosoitteesi perusteella, oletko oikeutettu maksuttomaan OA-julkaisemiseen. Jos olet aiemmin käyttänyt jotain muuta sähköpostiosoitetta, päivitä järjestelmään LUTin sähköpostiosoite.

2) Kun artikkeli, jonka vastaavana kirjoittajana toimit, on hyväksytty julkaistavaksi:

 • ACS Publications lähettää sinulle sähköpostilla kirjeen, jossa on linkki Copyright Clearence Centerin RightsLink -järjestelmään. Jollei sinulla ole tunnuksia järjestelmään, luo ne.
 • Kirjaudu RightsLinkiin ja valitse organisaatio, johon olet affilioitunut. Valitse: Seek Funding From FinELib.
 • FinELibin OA-kreditit kattavat vain APC-maksun, ei muita artikkeliin liittyviä palveluita (kuten värikuvia).
 • Lähetä tilaus, jonka jälkeen saat vahvistuksen sähköpostiisi, että OA-rahoituspyyntö on vastaanotettu.
 • Saat erillisen sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, onko OA-pyyntösi hyväksytty vai hylätty.
 • Jos OA-pyyntösi on hyväksytty, ACS julkaisee artikkelin CC BY -lisenssillä sekä lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostilla linkin lopulliseen julkaistuun artikkeliin.
 • ACS tallentaa lopullisen version artikkelista CC BY -lisenssillä US Pub Med Centraliin, josta se reflektoituu automaattisesti Europe Pub Med Central -julkaisuarkistoon.

Jos kaikki maksuttomat OA-krediitit on jo käytetty, kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, sinulla on oikeus julkaista artikkelisi avoimena hyväksymiskirjeessä mainituilla OA-optioilla. Voit myös julkaista artikkelin maksumuurin takana.

Lisätietoja:
ACS:n lehdet
FinElib: Open Access -julkaiseminen ACS:n lehdissä

ACS - APC fees

FinELib consortium’s agreement with American Chemical Society (ACS) offers authors an opportunity to publish their articles Open Access for free using granted credits. This means that there is no article processing charge (APC) for the LUT corresponding author.

The credits can be used during the agreement term 1.1.2018 - 31.12.2020. There is a limited amount of free credits annually. The OA credits can be used for publishing in all of ACS Publications journals and ACS’s fully open access titles (ACS Central Science, ACS Omega). The credits can be used for the all article types excluding e-books.

How to publish Open Access articles in ACS journals

1) When you submit your manuscript in ACS’s Paragon Plus system, you must review and edit your profile to select your University (LUT) from the drop down box, and use your official institutional e-mail address (lut.fi) if not currently the e-mail address of communication. ACS will recognize your eligibility for free credits from both your institutional affiliation and your e-mail domain. If you have previously used another e-mail address in the system, please edit it to lut.fi -address.

2) When the article for which you are the corresponding author has been accepted for publication:

 • Once your article has been accepted, you will receive an acceptance letter via email from ACS Publications including a link to Copyright Clearance Center's RightsLink platform. If you don´t have an user account already, please, create one.
 • Sign in RightsLink and choose the organization you are affiliated to. Choose Seek Funding From FinELib.
 • FinELib funding only covers the article processing charge (APC). Color figures or other services are paid by yourself.
 • Send the order, and you will receive an email confirming that your funding request to FinElib has been submitted.
 • You will receive an email confirming that your request has been accepted or denied.
 • If your funding request has been accepted, ACS will publish your article under the CC BY license.
 • ACS will deposit the final version of record under a CC BY license into the US Pub Med Central repository, which will automatically be reflected in the Europe Pub Med Central repository.

If all free credits have been used by the time your article is accepted, you will have the right to publish your article Open Access yourself through the Open Access option on your original acceptance e-mail. You also have the option to publish the article behind the paywall.

More information:
ACS journals
FinElib: Open Access publishing in ACS journals