Skip to main content

Open Access publishing with APC: Elsevier

Open Access publishing with APC

Elsevier - APC-maksut

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan LUT-yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Elsevierin lehdissä alennettuun hintaan. Kirjoittajan tulee toimia artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author).

Alennus kirjoittajamaksusta (APC) on 50 prosenttia listahinnasta, joka vaihtelee lehdittäin. Alennuksen piiriin kuuluu yli 1 500 Elsevierin hybridilehteä ja yli 100 Full OA-lehteä. Kustantajan on hyväksyttyvä artikkeli julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Elsevierin lehdissä

1) Kun artikkeli on hyväksytty, Elsevier lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostin, jossa pyydetään täyttämään Rights and Access -lomake.

2) Kun artikkeli halutaan julkaista avoimena (OA), tulee kirjoittajan ensin varmistaa rahoitus alennetulle APC-maksulle. Kirjasto ei vastaa maksun rahoituksesta.

3) Elsevierin Rights and Access -lomakkeen valinnat ovat:

 • Kohdassa Funding body: Corresponding Author´s Organization: kirjoita yliopiston nimi valitaksesi organisaatiosi: LUT University. Schoolia tai osastoa ei tarvitse ilmoittaa.
 • Täytä muut pyydetyt tiedot.
 • Kohdassa Open Access Policy on valittavissa vaihtoehto: Gold Open Access (= haluan julkaista OA:na) tai Subscription (= en halua julkaista OA:na, jolloin APC-prosessi päättyy eikä oppaan seuraavia vaiheita tarvitse ottaa huomioon).
  (Huom. Nämä vaihtoehdot eivät näy, jos artikkeli julkaistaan Full Gold OA -lehdessä.)
 • Kohdassa Licenses: kirjoittaja valitsee kumpaa CC-lisenssiä haluaa käyttää:
 • Teknisistä syistä järjestelmä näyttää listahinnan APC-maksusta. Tästä hinnasta lasketaan 50 prosentin alennus.

4) Kirjasto saa tiedon, että kirjoittaja on valinnut OA-julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi. Kirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation Elsevierille.

5) Kirjasto välittää Elsevierin laskun APC-maksusta kirjoittajan schooliin.

 

Lisätietoja:
Elsevier - Open Access ("Article Publishing Charge (AP) price list" -excel)
Lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä
FinELib: OA-julkaiseminen Elsevierin lehdissä

Elsevier - APC fees

FinElib-consortium has agreed with Elsevier that the researchers of LUT University have the possibility to publish articles OA in Elsevier journals with a discounted APC fee. The author must be the corresponding author.

The discount is 50 percent of the journal’s APC list price, which varies by journal title. The discount covers over 1 500 Elsevier owned hybrid journals and over 100 Full OA-journals. The article must be accepted for publishing between 1.1.2018-31.12.2020.

How to publish Open Access articles in Elsevier journals

1) When the article has been accepted, Elsevier sends an e-mail to the corresponding author and asks to fill in the Rights and Access form.

2) When you want your article to be published open access (OA), please remember to ensure that you have the funding for the discounted APC payment. The Library is not responsible for the payment.

3) When filling in the Rights and Access form, author chooses:

 • Funding body: Corresponding Author´s Organization: Start typing to select your organization LUT University. No need to identify departments.
 • Fill all the information asked.
 • Open Access Policy: choose from the options Gold Open Access (= I choose to publish my article OA) or Subscription (= I don't want to publish OA, therefore APC process ends and the next steps in the guide do not have to be taken into account).
  (These options are not relevant if the journal in question is a Full Gold OA journal.)
 • Licenses: the author chooses between two different CC-licenses:
  • CC BY 4.0 (Attribution)
  • CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) 
   When the more restrictive CC BY-NC-ND license is chosen, the rights to commercial use and modifications (derivatives) stay with Elsevier.
 • The price shown in the system does not include the discount. The 50 % discount is counted from the shown price.

4) Library is informed that the author has chosen to publish his article as OA. Library confirms the author´s affiliation to Elsevier.

5) Library sends Elsevier's invoice of the APC payment to the author's School.

 

More information:
Elsevier - Open Access ("Article Publishing Charge (AP) price list" -excel)
The list of APC journals
FinELib: Open Access Publishing in Elsevier journals