Skip to Main Content

LAB Julkaisijan opas: Usein kysytyt kysymykset

Justuksen käyttö

Mistä voin tarkistaa, mitä julkaisuja olen jo ilmoittanut?

Tekemiäsi julkaisuilmoituksia voit tarkastella Justuksen Omat tallennukset -välilehdeltä. Tiedonkeruuseen hyväksytyt julkaisut näkyvät myös tiedejatutkimus.fi -palvelussa.

Myös omat hylätyt julkaisuilmoitukset näkyvät nyt Omat tallennukset -välilehdellä, kun valitset "Näytä käyttäjän hylätyt julkaisut". Hylkäyksen perustelut löytyvät kunkin julkaisun Lisätietoja -kentästä (klikkaa julkaisun nimeä saadaksesi tiedot näkyviin).

Kirjoitin kollegani kanssa artikkelin, jonka hän on ilmoittanut Justukseen. Miksi se ei näy minulle?

Justuksessa tallennukset näkyvät vain tallennuksen tekijälle, vaikka julkaisun tekijöiksi olisi merkitty muitakin LABilaisia. Hyväksytyt julkaisut näkyvät tiedejatutkimus.fi -palvelussa, josta voi käydä tarkistamassa että tekijätiedot on oikein. Voit myös kysyä asiasta meiltä kirjastosta, julkaisut@lab.fi.

Tein julkaisustani ilmoituksen, mutta haluaisin vielä korjata antamiani tietoja. Onnistuuko se?

Voit muokata Hyväksymistä odottavat julkaisut -välilehdellä olevien tallennusten tietoja klikkaamalla JulkaisuID:tä. Jos julkaisu on jo siirtynyt Hyväksytyt julkaisut -näkymään, voimme tarvittaessa tehdä julkaisun tietoihin muutoksia puolestasi. Ennen hyväksymistä tarkistamme  kaikki tehdyt tallennukset ja korjaamme/täydennämme niitä tarvittaessa, joten kannattaa ennen yhteydenottoa vielä itse vilkaista josko haluamasi korjaukset olisikin jo tehty.

Jos kirjoitan julkaisun toisen LABilaisen kanssa, ilmoitammeko molemmat julkaisun Justukseen?

Kustakin julkaisusta tehdään vain yksi ilmoitus, joten sopikaa kuka LABilaisista kirjoittajista ilmoituksen tekee. Julkaisu tilastoituu kaikille julkaisun kirjoittajiksi merkityille henkilöille. 

Julkaisujen ilmoittaminen

Jos samasta julkaisusta tulee esimerkiksi sekä verkkojulkaisu että paperiversio tai artikkelista julkaistaan myöhemmin toisenkielinen käännös, ilmoitataanko molemmat erikseen?

Ei, sama sisältö ilmoitetaan vain kerran julkaisumuodosta tai kielestä riippumatta. 

Jos julkaisussa on kirjoittajia useasta eri ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, ilmoittaako jokainen kirjoittaja sen erikseen? 

Kyllä, kukin korkeakoulu ilmoittaa julkaisun omaan järjestelmäänsä omana tuloksenaan. 

Voiko blogiartikkelin ilmoittaa julkaisutiedonkeruussa?

Kyllä, jos blogilla on toimituskunta (yksittäinen toimittaja ei riitä), ja tieto toimituskunnasta näkyy myös itse blogista. Lisäksi blogiartikkelista tulee käydä ilmi kirjoittaja ja julkaisuajankohta.

Olen unohtanut ilmoittaa julkaisun tiedonkeruun määräpäivään mennessä. Voinko vielä ilmoittaa sen?

Voit ilmoittaa Justukseen julkaisuja kahdelta edeltävältä täydeltä vuodelta. Julkaisupalkkio maksetaan palkkiopäätöksen mukaisesti vain määräpäivään mennessä ilmoitetuista julkaisuista. 

Pidän esityksen konferenssissa ja esitykseni abstrakti julkaistaan konferenssin abstraktikirjassa. Voinko ilmoittaa tämän tiedonkeruuseen?

Valitettavasti abstrakteja ja esityksiä ei voi ilmoittaa tiedonkeruuseen. 

Julkaisujen hyväksyminen

Miksi artikkelini on hylätty Justuksessa?

Käytämme julkaisuilmoitusten arvioinnissa OKM:n julkaisutiedonkeruuta varten määrittelemiä kriteereitä mm. julkaisujen asiasisällön suhteen. Ammatilliset julkaisut (tyyppi D) OKM määrittelee näin: ”Ammatillisella julkaisulla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään.”

Vastaavasti yleistajuisilla julkaisuilla (tyyppi E)  tarkoitetaan julkaisuja, jotka "levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan."

Kaikkien eri julkaisutyyppien määritelmät löytyvät Julkaisutiedonkeruun käsikirjasta.

Julkaisu ei siis automaattisesti oikeuta julkaisupisteisiin vain siksi, että se on julkaistu, vaan sen on täytettävä myös muut OKM:n määrittelemät kriteerit. Asiasisällön lisäksi näitä kriteereitä ovat mm. julkaisun uutuusarvo, julkaisukanava ja tekijän affilioituminen ammattikorkeakouluun.

OKM on erotellut tiedonkeruuseen kelpaavat julkaisut niiden käyttötarkoituksen mukaan karkeasti viiteen ryhmään. Yhteistä näille kaikille on se, että niiden on perustuttava tekijänsä asiantuntijuuteen ja työhön korkeakoulussa ja tuotava esiin näistä nousevaa uutta tietoa:

1.     julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa (julkaisutyypit A–C)
2.     julkaisut, jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön (julkaisutyyppi D)
3.     julkaisut jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan (julkaisutyyppi E)
4.     taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvät esitykset tai vastaavat tapahtumaluontoiset julkiset tulokset (julkaisutyyppi F)
5.     muut korkeakoulujen tutkimustoiminnasta kertovat julkaisut, jotka poikkeavat muodoltaan edellisistä ryhmistä (julkaisutyypit H–I).

Esimerkkejä eri julkaisutyypeistä

  1. julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa (julkaisutyypit A–C)
  2. julkaisut, jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön (julkaisutyyppi D)
  3. julkaisut jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan (julkaisutyyppi E)
  4. taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvät esitykset tai vastaavat tapahtumaluontoiset julkiset tulokset (julkaisutyyppi F)
  5. muut korkeakoulujen tutkimustoiminnasta kertovat julkaisut, jotka poikkeavat muodoltaan edellisistä ryhmistä (julkaisutyypit H–I).