Skip to Main Content

LAB Julkaisijan opas: Julkaisujen arviointi

Tärkeimmät julkaisujen arvioinnin työkalut

LUT-yliopistossa ovat käytössä myös seuraavat tietokannat:

Asiantuntija-arviointiin perustuvat lehtilistat

Julkaisujen arviointi

valokuva suurennuslasista

Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään korkeakouluissa  yhä enemmän muun muassa korkeakoulun hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.

Erilaisten arviointityökalujen käyttö hyödyttää myös kirjoittajaa. Niiden avulla voi paitsi etsiä artikkelilleen sopivaa julkaisukanavaa, niin myös arvioida eri julkaisujen luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Tämän merkitys korostuu entisestään Open Access -julkaisemisen lisääntyessä.

Lisätietoja aiheesta löydät Oulun yliopiston kattavasta Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi -oppaasta.

Avoin julkaiseminen : varo saalistajia!

Open access -julkaisemisen kääntöpuolena ovat saalistavat open access -kustantajat (predatory open access publishing), jotka hyödyntävät ns. kultaista OA-julkaisemista eli lukijoille täysin maksutonta tieteellistä julkaisufoorumia.

Kyseiset kustantajat perivät kirjoittajilta kohtuuttomia julkaisumaksuja ja julkaisevat rahasta oikeastaan mitä tahansa. Käytössä ei yleensä ole kunnollista vertaisarviointijärjestelmää. Sekä kustantajien että heidän julkaisemiensa lehtien nimet ovat usein varsin harhaanjohtavia, ja kustantajan instituution takaa paljastuu varsin usein yksityisosoite. Mikäli siis saat sähköpostiisi viestiä kustantajalta, joka on kiinnostunut julkaisemaan esimerkiksi konferenssiesityksesi, ole tarkkana. Useimmat huomaa huijaukseksi ja roskapostiksi jo pelkän viestin tyylin ja kieliasun perusteella, mutta osa saattaa olla hyvinkin vakuuttavia. Epäilyn herätessä kannattaa kustantaja googlettaa, sillä vältettävistä ja epämääräisistä OA-kustantajista löytyy helposti tietoa. Voit kysyä neuvoa myös korkeakoulukirjastosta, autamme mielellämme!

Hyödyllisiä linkkejä:

CrossMark: Cite with certainty

Crossref -palvelun logo

Käyttäessäsi digitaalisessa muodossa olevia tieteellisiä julkaisuja - olivat ne sitten artikkeleita, kirjoja tai konferenssijulkaisuja - saatat yhä useammin törmätä CrossMark -logoon. Painettujen kirjojen osaltahan uudistetut painokset ovat ennestään tuttuja, mutta yhtä lailla myös digitaalisessa muodossa julkaistuja artikkeleita saatetaan muokata,  niissä esiintyviä tietoja tarkentaa, korjata jne. CrossMark -logoa klikkaamalla lukija voi varmistaa lukevansa viimeisintä päivitettyä versiota käsillä olevasta julkaisusta. CrossMark on melko uusi palvelu, jonka tuottaja CrossRef  vastaa myös yksittäisten artikkeleiden DOI -tunnisteista. CrossMark on käytössä jo useallammalla tunnetulla tiedekustantajalla (mm. Elsevier, Springer ja Wiley-Blackwell).

Vertaisarviointi

vertaisarviointitunnus

Kotimaiset vertaisarvoidut lehdet tunnistat yhä useammin uudesta vertaisarvointitunnuksesta. Lisätietoja tunnuksesta sekä sen saaneista julkaisuista löydät  Tieteellisten seurain valtuuskunnan sivuilta www.tsv.fi/tunnus.

Bibliometriikka

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Mitä arvioidaan?
Maita, korkeakouluja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi ajankohtainen?
Korkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa tutkimuksen ja julkaisujen painoarvo on entistä suurempi.

Altmetriikka

Bibliometriikan uusi suuntaus, jossa mitataan yksittäisten artikkelien näkyvyyttä sosiaalisessa verkossa: twitterissä, facebookissa, blogeissa, tutkijaverkostoissa.

Artikkelin näkyvyyttä voi seurata mm. näissä palveluissa:

Eniten verkkohuomiota saaneet suomalaistutkimukset, joiden kirjoittajista ainakin yksi on suomalaisesta yliopistosta, on listattu FImpact -sivustolla.