Skip to Main Content

LAB Julkaisijan opas: Etusivu

Tervetuloa LABin julkaisijan oppaaseen!

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja ja oppimateriaaleja sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille LABin julkaisutoiminnasta kiinnostuneille ja ennen kaikkea kirjoittajille. Oppaan välilehdiltä löydät neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Miksi julkaista?

  • Julkaisutoiminta on osa LABin TKI-toimintaa ja opetusta.
  • Julkaisutoiminnalla tuodaan esille LABin henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta. 
  • Julkaisutoiminta tukee myös LABin markkinointia, imagon rakentamista ja viestintää.
  • Ansiokkaat julkaisut kertovat laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
  • Julkaisu on meriitti myös tekijälleen.
  • Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tuovat  2 prosenttia TKI-toiminnalle tulevasta rahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Laskennassa otetaan huomioon kolmen viimeisen vuoden julkaisut.

Avoimuutta ja osaamista LABista

 

LAB Open -julkaisuportaalin logo

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

LABin julkaisusarjan julkaisut löytyvät Theseuksesta.

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan sekä henkilökunnan yhdessä opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kirjoittamia artikkeleita. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAB Pro ja LAB RDI Journal.

  • LAB Pro julkaisee suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun.
  • LAB RDI Journal julkaisee pidempiä artikkeleita, jotka käsittelevät LABin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia (mm. työelämän kehittämishankkeet, YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet) ja joissa tulee olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto.

Blogit

LAB Focus -blogi kokoaa yhteen aiemmat neljä erillistä vahvuusalueblogia. LAB Focus julkaisee tekstejä LAB-ammattikorkeakoulun vahvuusalueiden TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta, ja tarjoaa mahdollisuuden myös videoiden ja podcastien julkaisuun. Julkaisemisesta päättää blogin toimituskunta.


Verkkolehtien ja blogin tarkemmat kirjoittajanohjeet ja toimituskuntien yhteystiedot löytyvät niiden omilta sivuilta. Kaikki julkaisut ovat jatkuvasti päivittyviä.

Yhteystiedot

Vastaava toimittaja

Minna Suutari
minna.suutari@lab.fi

Toimituskunta

julkaisut@lab.fi

Vanhemmat julkaisut

Tutkimuksen ja kirjoittamisen tueksi