Skip to Main Content

LUT Saatavuuspalvelut - sisäinen opas

Public note - LUT

The public note in the group settings 'overwrites' other public notes. If it is empty, no public note is shown. -> Ei voi muuttaa jobillakaan!

Verkkoaineistojen kuvailusta - yleistä

Ensisijaisesti kuvaillaan opetussuunnitelmissa mainittu aineisto. Myös alakohtaista ajankohtaista verkkoaineistoa voi kuvailla sekä korvata verkkojulkaisun kuvailulla painetun ostamisen. Vapaasti Internetissä olevat julkisen hallinnon, yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisut saa vapaasti kuvailla ja linkittää. Muilta verkkojulkaisijoilta on hyvän tavan mukaista kysyä lupa.

Kaikki käyttöoikeuden vaativat yksittäisinä nimekkeinä hankitut e-kirjat (esim. Ellibs) kuvaillaan.

E-kirjapakettien kirjat ;tulevat näkyviin hakutuloksiin aktivoituina Alman Community Zonelta. Yksittäisinä ostetut ProQuestin (EBL), EBSCOn ja Dawsoneran e-kirjat tarkastetaan aina ensin Alman Community Zonelta ja aktivoidaan sieltä - ks. erillenen ohje Altivointi Community Zonelta. Jos tietuetta ei löydy Community Zonelta, e-kirja kuvaillaan normaalisti ja lisätään portfolio. Ks. myös ohje Kuvailun kopiointi Community Zonelta.

Kuvailun voi tehdä joko Almassa tai Alephissa noudatten Alma-Melinda-integraation ohjetta.
Verkkoaineisto ja painettu aineisto kuvaillaan aina erillisinä omina tietueina.

E-aineistojen kuvailukäytännöt ja työnjako

Kuvaillaan e-versiona. Portfolioon pysyvä linkki. Pysyvät linkit löytyvät  listalta https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teoslista-verkkokirjat

E-Collection: Alma Talent Bisneskirjasto?

Kuvaillaan e-versiona. Portfolioon pysyvä linkki. Pysyvät linkit löytyvät  listalta https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teoslista-verkkokirjat

Tallennusalusta 

E-Collection: Alma Talent Verkkokirjahylly.

Kuvaillaan e-ilmiasulla.

Kuvailut päivitetty 8.3.2016.

Valinta:

 • aktiivinen Ellibsin seuranta kuuluu kaikille
 • hankintaehdotus Ellibsin kautta tai hankintaehdotuslomakkeella

Hankinta:

 

Kuvailu

 • kuvaillaan e-versiona
 • kuvailun template Almassa: Open Metadata Editor -> Templates -> MARC21 Bibliographic -> Shared -> Ellibs .

E-Collection: Ellibs

Authentication note: 

 • Suomenkielinen huomautus "Käytettävissä LUTin ja LABin käyttäjätunnuksilla" tulee Service-tasolta ja sitä ei tarvitse erikseen laittaa.
 • Englanninkielisten Ellibs-kirjojen portfolion Authentication note lisätään käsin muodossa _-_ "Available via LAB and LUT user accounts" (alaviivat tarkoittavat tyhjää lyöntiä).

Kirjan linkitys

 • Ellibs-kirjojen linkki on aina muotoa https://www.ellibslibrary.com/lut/ISBN. LUT-tiedekirjaston tunnus siis lut.

Poistaminen

 • Kun Ellibs-kirjan lukuoikeudet on käytetty tai vuositilaus menee umpeen eikä kirjaa hankita uudestaan, sekä bib että portfolio poistetaan Almassa. Melindan tietue jätetään aina. LUTin lowtag kuitenkin poistetaan. 

Piilottaminen / Supress

 • Jos Ellibs-kirjaa ei hankita rauenneen tilalle heti, e-kirjan bib- ja portfolio piilotetaan ja Melindan lowtag poistetaan.

Ebscon eBook Collectionin kirjat löytyvät Alman Community Zonenlta aktivoituina? Erikseen kuvaillaan vain yksittäisinä ostetut e.kirjat. Koska Ebsco eBook Collection on Alman Community Zonelta aktivoitu palvelu/tietokanta, sillä ei ole paikallisessa omassa Almassa Service-tasoa. Tämän vuoksi erikseen kuvailtavien e-kirjojen portfolioihin lisätään

 • Portfolio type: Stadalone
 • ​Interface Name (listalta)
 •  Autenthication note: ?
 • Proxy enabled: Yes

 

Erikseen kuvailtuun bibiin lisätään seuraavat kentät:

037 $$b Gobi $$5 ?

506 1 $$a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. $$f Online access with authorization $$2 star

540 $$c lisenssi? $$5 ?

590 $$a Ebsco Ebook Collection? $$5 ?

Malleja:

Kuvaillaan e-ilmiasulla.

Kuvaillaan e-versiona. 

ProQuest Ebook Centralin kirjat löytyvät Alman Community Zonenlta aktivoituina. Erikseen kuvaillaan tai aktivoidaan Community zonelta vain yksittäisinä ostetut e-kirjat. Koska ProQuest Ebook Central on Alman Community Zonelta aktivoitu palvelu/tietokanta, sillä ei ole paikallisessa omassa Almassa Service-tasoa. Tämän vuoksi erikseen kuvailtavien e-kirjojen portfolioihin lisätään:

 • Portfolio type: Standalone
 • Interface Name (listalta)
 • Proxy enabled: Yes
 • Autenthication note: [millainen?]

 

Erikseen kuvailtuun bibiin lisätään seuraavat kentät:

037 $$b [?] $$5 FI-LUT

506 1 $$a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. $$f Online access with authorization $$2 star

540?

590?

 

Malleja:

 

 

Kuvaillaan e-ilmiasulla. Muista poistaa vanhan painoksen kuvailu.

Kuvaillaan e-ilmiasulla?

3? käyttäjän lisenssi. Tästä laitetaan huomautus porfolion Authetication note -kenttään.

Kuvaillaan e-ilmiasulla.

Kuvailun template Almassa: Open Metadata Editor -> Templates -> MARC21 Bibliographic -> Shared -> Suomen Laki, Arkisto 

E-Collection: Suomen Laki, Arkisto.

Portfolioihin laitetaan pysyvä linkki. Pysyvät linkit löytyvät Verkkokirjahyllyn listalta https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teoslista-verkkokirjat

 

Oppiportti:

 • kuvaillaan e-versiona
 • osa Oppiportin kirjoista on päivittyviä jatkuvia julkaisuja tai muuttuu ensimmäisen päivityksen jälkeen jatkuvaksi 
 • Oppiportin verkkokurssit kuvaillaan vain omaan tietokantaan

Terveysportin  tietokantoihin

 • Sairaanhoitajan tietokannat
 • Työterveys ja kuntoutus
 • Akuuttihoidon tietokannat
 • Pitkäaikaissairaudet

sisältyvät kirjat (yleensä päivittyviä) kuvaillaan e-versiona.  

Työterveyskirjaston kirjat kuvaillaan vain omaan tietokantaan portfolioina (=mini-marc-tietueet). 

Malleja:

LM Tietopalvelun kautta tilatut painetut lehdet, jotka sisältävät e-version käyttöoikeuden

 • LM ja lehdet ilmoittavat kirjautumismenettelyt?
 • e-versiot tarkistetaan vuosittain: uudet lisätään ja vanhat poistetaan

Bib-tietueeseen?

Käytettävissä Kirjaston koneilta - Access through Library's computers?

Käytettävissä ? verkossa olevilta koneilta tai etäkäytön kautta  – Access through ? computer network or remote access?

Kirjautumisohjeet kirjastosta – Login instructions from the library?

Elekran lehdet kuvaillaan painetun holdingsina. Jos painettua lehteä ei ole, kuvaillaan e-lehtenä. 

Premissi ks. Menettelytavat Kausijulkaisujen luettelointi - ilmestynyt 2006-2014

Suomen lääkärilehti samoin kuin yllä LM Tietopalvelun kautta tilatut painetut, jotka sisältävät e-version käyttöoikeuden

Summan lehdet kuvaillaan painetun holdingsiin, Jos ei painettua lehteä ei ole, kuvaillaan e-lehtenä.

Terveysportin lehdet – vapaasti verkossa olevat luetteloidaan ks. Menettelytavat Kausijulkaisujen luettelointi  -> Silja ja Heli

E-lehtipakettien aktivointi SFX:ssä -> Tuula

Tietokantoihin sisältyvät ja e-lehtipakettien lehdet ks.Kausijulkaisujen kuvailu, e-lehdet -osio -> Tuula, Anne, Silja

o   Jos lehti tulee painettuna, se kuvaillaan samoin kuin LM Tietopalvelun kautta tilattujen painettujen lehtien e-versiot.

o   Jos käytettävissä on vain e-versio, se kuvaillaan Kausijulkaisujen -> e-lehdet menettelytapoja noudattaen  

Holdings-tietueeseen

852 b AVE h Verkkoaineistot – Online resources (Palvelun nimi)   z Käytettävissä SeAMKin verkossa olevilta koneilta tai SeAMK-etäkäytön kautta - Access through SeAMK computer network or SeAMK remote access

856 4 0 u URL y Linkki verkkoaineistoon  – Link to an online resource (Palvelun nimi) tai Linkki e-lehteen - Link to an e-journal (Palvelun nimi)

o   Englanninkieliset  fraasit lisätään Voyagerissa vain englanninkielisiin lehtiin.