Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LUT Kuvailun menettelytavat

Yleistä

Yksittäisinä kuvailluille e-aineistoille (e-kirjat, verkkojulkaisut, e-lehdet) tehdään portfolio joko tekemällä ensin bib-tietue ja lisäämällä Metadata Editorin kuvakkeesta Add Portfolio TAI tekemällä ensin portfolio -> Resources -> Add Local Portfolio.

Tekemällä ensin portfolio aineisto saadaan nopeasti käytettäväksi. Portfoliosta tulee automaasti mini-bib-tietue, joka muokataan kuvailusääntöjen ja -käytänteiden mukaiseksi bib-tietueeksi. Kuvailun voi osoittaa tehtäväksi (Assign to...) e-aineistotiimiläiselle.

Portfolio

Add Portfolio:


DESCRIPTIVE INFORMATION
Creation type:

  • Create new title, jos aloitat e-aineiston kuvailun tekemällä portfolion
  • Use existing title, jos olet jo tehnyt bib-tietueen ja lisäät siihen portfolion

Record Type: Onetime

Choose title, jos bib-tietue on jo olemassa

Title: Jos kuvailu aloitetaan tekemällä portfolio, tähän MARC21-formaatin mukainen 245-kenttä (tiedot automaattisesti muodostuvaan mini-bib-tietueeseen tulevat valmiiksi oikein).

Author: Jätä tyhjäksi

Alternative title: Jätä tyhjäksi

ISBN ja ISSN: Merkitse kuten ovat (huom! painettu ja e omiin kenttiin)

Language: Valitse jos teet portfoliota jo olemassa olevaan bib-tietueeseen, kieli on aina English - ei voi muuttaa!)


GENERAL INFORMATION

Portfolio type: Standalone, jos yksittäinen verkkojulkaisu, joka ei kuulu mihinkään palveluun (E-Collection) tai Part an electronic collection, jolloin hae Electronic collection.

HUOM! Ebscon ja ProQuestin yksittäisinä ostetut Portfolio type: Stadalone ja Interfafe Name listalta.

Vapaat verkkojulkaisut ovat Standalone. Vapaiden verkkojulkaisujen Interface Name on Linkki verkkoaineistoon (tulee listalta).


COVERAGE INFORMATION
Koskee jatkuvia julkaisuja, testataan.


INVENTORY AND LINKING INFORMATION

URL:  E-aineiston osoite linkitysohjeiden mukaisesti

Proxy enabled: No, jos portfoliolla on E-collection (tulee automaattisesti, kun E-collectionille on määritelty Service. Yes, jos on yksittäinen (Stadalone) portfolio, joka vaatii käyttöoikeuden ja tällöin. Proxy selected: joko Default tai EZproxy

​HUOM! Jos E-collection on aktivoitu Alman Community Zonelta (Ebsco eBook Collection, Proquest Ebook Central) paikallisessa omassa Almassa ei ole Service-tasoa. Tällöin Proxy enabled: Yes ja Proxy selected: Default tai EZproxy

Availability status: Active

Electronic material type: Valitse sopivin, yleensä Book tai Journal


NOTES Muutettava LUTin käytännön mukaiseksi! /mv

Authentication Note: Jos portfoliolla on E-collection ja sille määritelty Service, tulee automaattisesti ja saa jättää tyjäksi. Jos portfolio on yksittäinen (Stadalone) ja vaatii käyttöoikeuden lisätään aineiston mukaiset fraasit, yleensä: ​

Käytettävissä SeAMKin verkossa olevilta koneilta tai SeAMK-etäkäytön kautta. 3 käyttäjän lisenssi

Access through SeAMK computer network or SeAMK remote access. Access to 3 copies

HUOM! Jos E-collection on aktivoitu Alman Community Zonelta (Ebsco eBook Collection, Proquest Ebook Central) paikallisessa omassa Almassa ei ole Service-tasoa. Tällöin Authentication note tehdään portfolioon