Skip to Main Content

LUT Saatavuuspalvelut - sisäinen opas

Yleistä 17.11.21

Yksittäisinä kuvailluille e-aineistoille (e-kirjat, verkkojulkaisut, e-lehdet) tehdään portfolio joko tekemällä ensin bib-tietue ja lisäämällä Metadata Editorin kuvakkeesta Add Portfolio TAI tekemällä ensin portfolio -> Resources -> Add Local Portfolio.

Tekemällä ensin portfolio aineisto saadaan nopeasti käytettäväksi. Portfoliosta tulee automaasti mini-bib-tietue, joka muokataan kuvailusääntöjen ja -käytänteiden mukaiseksi bib-tietueeksi. Kuvailun voi osoittaa tehtäväksi (Assign to...) e-aineistotiimiläiselle.

Portfoliot e-kirjat 17.1.21

Resources -> Add Local Portfolio:

Creation type:

  • Create new title, jos aloitat e-aineiston kuvailun tekemällä portfolion
  • Use existing title, jos olet jo tehnyt bib-tietueen ja lisäät siihen portfolion

Record Type: One time

Choose title, jos bib-tietue on jo olemassa

Title: Jos ei ole valmista bibbiä eikä tehdä etukäteen minitietuetta metadataeditorissa, aloitetaan tekemällä bib-tietue. Title-kohtaan MARC21-formaatin mukainen 245-kenttä (tiedot automaattisesti muodostuvaan mini-bib-tietueeseen tulevat valmiiksi oikein).

Author: Jätä tyhjäksi

Alternative title: Jätä tyhjäksi

ISBN ja ISSN: Merkitse kuten ovat (huom! painettu ja e omiin kenttiin)

Language: Valitse jos teet portfoliota jo olemassa olevaan bib-tietueeseen, kieli on aina English - ei voi muuttaa!)


GENERAL INFORMATION

Portfolio type: Standalone, jos yksittäinen verkkojulkaisu, joka ei kuulu mihinkään palveluun (E-Collection) tai Part an electronic collection, jolloin hae Electronic collection.

Valitse Electronic Colection (myös OA-aineistoille on omat kokoelmansa)


INVENTORY AND LINKING INFORMATION

URL:  E-aineiston osoite linkitysohjeiden mukaisesti

Proxy enabled: No, jos portfoliolla on E-collection (tulee automaattisesti, kun E-collectionille on määritelty Service. Yes, jos on yksittäinen (Stadalone) portfolio, joka vaatii käyttöoikeuden ja tällöin. Proxy selected: joko Default tai EZproxy

​HUOM! Jos E-collection on aktivoitu Alman Community Zonelta (Ebsco eBook Collection, Proquest Ebook Central) paikallisessa omassa Almassa ei ole Service-tasoa. Tällöin Proxy enabled: Yes ja Proxy selected: Default tai EZproxy. Tosin CZ-kokoelmiin EI lisätä uusia teoksia itse!

Availability status: Active

Electronic material type: Valitse sopivin, yleensä Book tai Journal


NOTES

Ei täytetä mitään. Notesin periytyvät Collection-tason User groupien tiedoista.

Portfolio - e-lehti 25.1.23

Selective package tulee olla tehtynä, jotta portfolio voidaan liittää siihen.
Myös bibliografinen tietue tulee olla valmiina,

Portfolion tekeminen:

Resources -> Create inventory -> Add local portfolio

Descriptive Information -laatikko
Koska bibliografinen tietue on olemassa, valitaan "Use existing title" (Record type katoaa, kun valitaan tuo edeltä kohta).
Choose title -kohdasta paina valikkoa ja etsi haluamasi nimeke, esim. Aamulehti. Klikkaa oikeaa tietuetta.
Muut kohdat ovat harmaana, joten siirry seuraavaan laatikkoon, General Informationiin.

General Information
Koska Selective collection on tehtynä, valitse Portfolio type: "Part of an electronical collection".
Paina haun avaavaa kuvaketta Electronic Collection -rivin lopusta, etsi haulla oikea collection (pitäisi olla Selective Collection -muotoa) ja klikkaa sitä.
Servie-kohtaan tulee automaattisesti "Full text".
Muut kohdat jätetään tyjäksi, siirry seuraavaan laatikkoon Coverage Information.

Coverage Information
Lisää tarvittavat tiedot:
From year - From month - From Day - From Volume - From Issue: kun julkaisun saatavuus alkaa, voi täyttää tarvittavat kohdat tai jättää tyhjäksikin.
Esim. Aamulehti : From Year 1881, From Month: December
Until Year - Until Month - Until Day - Until Volume - Until Issue: kun julkaisun saatavuus loppuu, voi täyttää tarvittavat kohdat tai jättää tyhjäksikin.
Esim. Aamulehti : Until Year 2021, Until Month: December
Embargo/Rolling Year Lisätään tieto embargosta, jos tiedossa

Inventory and Linking Information
Parser (service level) URL näkyy periytyen Selective collectionista.
Lisää Parser Parametrs tai URL (Esim. Aamulehden URL: https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/0355-6913)
Proxy enabled: Jos aineisto menee EzProxyn kautta, valitse Yes ja valikosta Proxy selected: LUT proxy tai LAB Proxy.
Availability status: Active (näkyy heti käytettävissä, mutta jos ei halua portfoliota heti Primoon, voi valita Inactive)
Electronic material type: Lehdissä Journal

Notes
Ei täytetä, tiedot periytyvät Collection tasolla (Terms of use, Access via...)

Paina Save and Done.
Tarkista Primo(i)sta jonkin ajan kuluttua, että lehti näkyy ja toimii.