Skip to Main Content

LUT Saatavuuspalvelut - sisäinen opas

Yksittäisen e-kirjan aktivointi CZ:lta 17.11.21

Yksittäisinä ostetujen e-kirjojen (Ebsco eBook Collection (LUT, LAB) ja ProQuest EBook Library (LUT & LAB) ja VLeBooks (LUT & LAB)) tietueet haetaan ja tarkastetaan aina ensin Melindasta.

Sen jälkeen voi katsoa löytyykö bibbiä Community Zonelta (ohje myös oppaan E-kirjat -sivulla)

1. Tarkista onko teosta jo olemassa omissa kokoelmissa (All titles-haku). Muuta haun kohteeksi Community Zone.

2. Paina kirjan otsikkoa CZ:lla, valitse oikeasta yläreunasta Copy. Bib kopioituu omaan tietokantaan.

3. Etsi kirja Institution zonelta (CZ jää oletukseksi, joten muista vaihtaa haun kohde).

4. Paina order ja tee tilaus, käytä mahdollisia templateja apunasi.

5. (hankintatietueessa) Tee kirjan aktivointi samalla ja muistan liittää se oikeaan kokoelmaan. Kokoelma- ja user groupit periytyvät kokoelmasta, joten portfolioon ei tarvitse lisätä noteseja tms. Valitse hankintatietueessa

6. (hankintatietueessa)  Access Model -kohtaan sopiva hankintamalli.

7. (hankintatietueessa) Vendor informationin E-activation due after ordering (days) on oletuksena 30, muuta se nollaksi.

8. (hankintatietueessa) Täytä hinta. Täytä myös muut kohdat, jos et käytä templatea.

9. Order now.

Uusiin bibbeihin lisätään 040-kenttään FI-LUT.

Tietokannan aktivointi Community Zonelta 17.11.21

Etsi Electronic Collection -haulla haluttu tietokanta Community Zonelta, esim. Springer Nature OA Free Journals.

Paina Activate -> Activation Wizard käynnistyy

Local Electronic Collection Information -laatikko
Lisää Public name -kohtaan haluttu nimi, esim. Springer Nature OA Free Journals (LUT)
Jos tietokanta OA, muita kohtia ei täytetä. / Jos tietokanta maksullinen, listänää proxyn tiedot (Yes, valitaan oikea proxy)

Central Discovery Indes Information -laatikko
CDI Search activation status: Active
We subscribe...: No
Do not show...: Ei raksita

Full Text Service -laatikko
Activate this electronic collection service: rasti
Make service available: rasti
Automatically activate new portfolios: rasti (jos kiinteä lehtilista, EI rastia)
Muita kohtia ei täytetä

Oikea yläkulma -> Paina Next
Paina Confirm

Full Text Service - Linking Parameters jää tyhjäksi
Full Text Service - Proxy setup: jos tilattu aineisto, valitaan Yes ja valitaan oikea proxy, OA-aineiston vastataan No

Oikea yläkulma -> Paina Next

Activation type: valitaan ylin vaihtoehto

Oikea yläkulma -> Paina Next

Activation Summary

Oikea yläkulma -> Paina Activate

SIIRRY Institution-puolelle ja etsi kokoelma nimellä. Odota portfolioiden aktiviontia rauhassa.

Tarkista tietokantatietue erillisen ohjeen (Tietokantatietueet Almassa) mukaisesti.

Yksittäinen e-lehtiportfolio CZ:lta (24.8.22)

1. Etsi lehti Alman CZ:lta portfolio-haulla

2. Valitse portfolio Collectionista, joka vastaa parhaiten tilausta

3. Paina Activate

4. Valtise alasvetolaatikosta Library (LUT Academic Library Lappeenranta), Activate -> tämä kysymys tulee vain, jos kokoelmasta ei ole aiemmin aktivoitu yhtään portfoliota (collection on uusi meille)

5. Etsi uusi, kativoitunut Collection local collectionista (Institution) -> Tarkista, että aktivoitu portfolio löytyy tästä collectionista ja että collection on aktiivinen (ukkelit sinisenä)

6. Paina Edit Collection -> Lisää Public Name (override) -kohtaan sovittu nimimuoto ja omistava organisaatio (LUT) tai (LAB) tai (LUT & LAB)

7. General-välilehti: lisää Interface name (override) -kohtaan oma Interface name, esim. Single e-journals (LUT)

8. Additional-välilehti: Valitse Proxy enabled: Yes ja Proxy selected -kohtaan oikea proxy. Mahdollisesti Additional discriptive -kohtaan oikea bib-tietue, jos paikallinen Collection.

9. Notes: Ei mitään

10. Group settings -välilehti: paina: Add settings for group ja valitse oikea käyttäjäryhmä, jossa Group: LAB tai LUT, Proxy enabled: YES, valitaan oikea proxy Proxy selected -kohtaan, Public note -kohtaan "Access via LUT user account" (tai LAB user account). Paina Save.

11. History -välilehti: ei mitään

12. CDI-välilehti: yleensä ei muutoksia (ei CDI-aktivointia, koska tulisi koko paketin lehtien aktivointi)

13. Paina oikeast yläreunasta SAVE, jotta kaikki aiemmat muutokset tallentuvat, jos et ole välillä tallentanut.

14. Tarkista Collectionin Service, Paina kolmesta pisteestä, valitse Edit Service

15. Activate new portfolios...: No // Service Discription: ei muutosta // Linking: Service is free? : Not free - Proxy enabled: YES - Proxy selected: valitse proxy // Portfolios: pitäisi olla aktivoitu lehti näkyvissä // Notes: ei mitään // Group settings: ei muutosta (jos on: Inherited from Collection)

Muista painaa SAVE!

16. Etsi lehti Alman Institutionista (local collection)

17. Paina Edit Portfolio; välilehtien tarkistus:

  • General: Portfolio: Available
  • Linking: onhan URLit paikallaan ja Proxy inheritoituu Servicestä
  • Coverage: ok
  • Acquisition: ok
  • Notes: tyhjänä
  • Group setting: pitäisi olla inherited
  • Related portfolios: mahdollisesti tyhjä