Skip to Main Content

LUT Saatavuuspalvelut - sisäinen opas

Painetut lehdet

07 Bibliografinen taso: s kausijulkaisu (tai i: jatkuva julkaisu, esim. päivittyvät e-kirjat)

06 Aikaindikaattori: c jatkuva julkaisu

​07 Julkaisuaika 1: se vuosi, josta lähtien kausijulkaisu on alkanut ilmestyä

​11 Julkaisuaika 2: 9999

18 Ilmestymistiheys: valitaan formaatin mukainen koodi

21 Jatkuvan julkaisun tyyppi: valitaan formaatin mukainen koodi

​23 Ilmiasu: | ei koodattu tai aineiston mukaan

​35 Kielen koodi: valitaan formaatin listalta

Muut kentät kuten monografioissa. Fennican tallentamat muut kentät säilytetään.

Aikakauslehtiä ei luokiteta?

Lyhennetty avainnimeke ja avainnimeke

Voivat olla valmiina Melindassa. Itse luetteloitaessa niitä ei käytetä.

Ulko- tai ilmiasutiedot

Vähimmäistason pakollisuus ei koske kausijulkaisuja.

Ilmestymistiheys

Vrt. ja käytä samaa ilmaisua kuin 008 Ilmestymistiheys.

Kentässä ilmoitetaan kausijulkaisun ensimmäinen ja viimeinen numerot ja katevuodet. Saa jättää ilmoittamatta, jos tieto ei tule Alephin tietueesta ja/tai sitä on hankala selvittää.

Jatkuvat julkaisut (aikakauslehdet) asiasanoitetaan yleisellä tasolla yksittäisiä asiasanoja käyttäen. 

650 $$a hoitotiede $$2 ysa $$0 http...

650 $$a hoitotyö $$2 ysa $$0 http...

Lehtien bib-tietueissa käytetään Suomalaisen laji- ja muototyppisanaston mukaisua termejä lehden mukaan

655  7 $$a ammattilehdet $$2 slm $$0 http...
655  7 $$a tiedelehdet $$2 slm $$0 http...
655  7 $$ aikakauslehdet $$ slm $$0 http...

Edeltäjä

​a-kenttään kausijulkaisun aikaisempi nimeke ja 2. indikaattorin arvolla ilmoitetaan suhde, joka edeltäjällä on 245-kenttään tallennettuun nimekkeeseen. x-osakenttään ISSN.

Seuraaja

​Se kausijulkaisun nimeke, jolla 245-kenttään tallennettu nimeke jatkaa ilmestymistään. 2. indikaattorin arvolla ilmoitetaan nimekkeiden suhde. x-osakenttään ISSN.

Sukulaisnimeke

Kenttää käytetään silloin, kun julkaisuun liittyy läheisesti toinen julkaisu, esim. suplementti.

Leader

Tietueen taso 3

Kohde y


008

Holding-tietueen 008-kentän tiedot ovat lähinnä kausijulkaisuja varten:

06 Hankinnan tila yleensä 4: saadaan tai 2: saatu ja valmis tai päättynyt

​07 Hankinta tapa yleensä p: osto, c: yhteisosto tai konsortion tekemä osto tai f: ilmainen. z: muu –hankintatapaa käytetään vain julkaisuluettelon luetteloinnissa.

12 Säilytysmerkintö valitaan pudotusvalikosta, yleensä 6: säilytetään rajoitetun ajan, 8: säilytetään pysyvästi jne. Eritellyt säilytysmerkinnöt määrittelemätön tai soveltumaton

​17 Kappalemäärä 001, jos kausijulkaisua tulee 1 kpl

20 Lainaus b: ei lainata

21 Kopiointi a: kopioidaan

E-lehdet

Pelkästään yksittäisinä e-versiona tilatut lehdet (esim. Tutkiva hoitotyö) kuvaillaan e-ilmiasulla, samoin vapaasti verkossa olevat lehdet, joista ei ole tilattua painettua lehteä. Vapaasti verkossa olevia lehtiä ja niiden arkistoja voi kuvailla kevyesti tekemällä ensin portfolio ja korjaamalla tämän jälkeen mini-MARC-tetuetta.

Leader:

07 Bibliografinen taso: s kausijulkaisu

007

00 Aineistoluokka: c Elektroninen aineisto

01 Aineiston erityismääre: r Suorakäyttö, online

008

06 Aikaindikaattori: c jatkuva julkaisu

​07 Julkaisuaika 1: se vuosi, josta lähtien kausijulkaisu on alkanut ilmestyä

11 Julkaisuaika 2: 9999

18 Ilmestymistiheys: Valitaan formaatin mukainen koodi

21 Jatkuvan julkaisun tyyppi: Valitaan formaatin mukainen koodi

​23 Ilmiasu: o verkkoaineisto

​35 Kielen koodi: Valitaan formaatin listalta

Muut kentät kuten monografioissa. Fennican tallentamat muut kentät säilytetään.

 

VAIHTUVAMITTAISET KENTÄT

 

Vaihtuvamittaiset kentät tulevat kuten kausijulkaisuissa yleensä (ks. ohje Painetut lehdet -osiosta).

Käyttöoikeuden vaativiin aineistoihin laitettaan 506-kenttään palvelun mukaan:
Muutettava LUTin tavan mukaiseksi /mv

506a  Käyttörajoitushuomautus

  • Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. $$f Online access with authorization $$2 star

tai vapaasti verkossa olevaan aineistoon

  • Aineisto on vapaasti saatavissa $$f Unrestricted online access $$2 star

 

588 $$a Kuvailun perusta: Nro 1 (2016); nimeke kannesta.

Vapaasti verkossa oleva lehti, bib-tietue:

 

Käyttöoikeuden vaativa e-lehti, bib-tietue: