Skip to main content

Terms of use for e-resources: Kauppakamari Ammattikirjasto

LUT Academic Library Lappeenranta

Kuvaus

Kauppakamari Ammattikirjasto sisältää kokoelmat Talous, Johtaminen, Juridiikka, Työsuhde, Myynti, Markkinointi ja Viestintä.

E-kirjat ovat suomenkielisiä.

Owning organisation: LUT

 

LUT University

Owning organisation: Saimia

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät: Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta.

Sallittu käyttö

Käyttäjälisenssin haltija saa käyttää palvelua tietokoneellaan ja tulostaa palvelun aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Lisäksi käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus ottaa palvelun tietotuotteista tekstilainauksia ja asiakirjamalleja ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa asiakirjan sisällöstä.

Kauppakamari - Käyttöehdot

Kielletty käyttö

Käyttäjälisenssin haltijalla ei ole oikeutta kopioida palvelun tietotuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä (Sallittu käyttö) on kerrottu.

Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua kopioida palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

KauppakamariTieto-palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Helsingin Kamari Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.

Mitään tietopalvelun sisältämää tai sieltä ladattua tai tulostettua aineistoa  ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille. Palvelun käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata.

Kauppakamari - Käyttöehdot

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.