Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Ellibs Library

LUT Academic Library

Description

Sisältää kotimaisia ja ulkomaisia e-kirjoja. 

E-books from The Ellibs-library. 

Owning organisation: LUT

LUT University

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät - Authorised users

Auktorisoituja käyttäjiä ovat kaikki sopimukseen osallisen organisaation vaikutuspiiriin kuuluvat opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä muut kirjaston asiakkaat, joilla on käytössään tarvittava tilaajaorganisaation myöntämä tunniste.

All students, staff and faculty of the organization and library walk-in users in the orbit of the subscribing organization with appropriate authentication.

Ei paikalliskäyttäjille. No access for walk-in users.

Sallittu käyttö

 

Aineistoa saa käyttää opiskelu, opetus ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityiseen käyttöön:
- lainata ja selailla aineistoja ja tehdä niihin tiedonhakuja,
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- tulostaa, kopioida ja tallentaa sähköisesti aineistoja kustantajien kulloinkin aineistoon asettamien rajoitusten tai teknisten esteiden mukaisesti.
- lainausajan puitteissa oikeus käyttää aineistoa niillä päätelaitteilla, joita käyttämiseen tarkoitettu ohjelmisto tukee ja joihin se on asennettu.
- Kurssipaketit: Asiakkaan tarjoamaan opetukseen liittyen auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää aineistoa elektronisessa muodossa ei-kaupallisten kurssipakettien laatimiseen linkittämällä aineistoa kurssialustalle.
-lukemisesteinen auktorisoitu käyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita välineitä.

Ellibs sitoutuu siihen, että se kustantajien kanssa neuvotellessaan pyrkii se varmistamaan, että aineistoa saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin. Käyttäjien tulee tarkistaa yksittäistapauksissa Ellibsiltä ovatko alla mainitut käyttöoikeudet sallittuja :
- tulostus ja tallennus: aineistoa saa tulostaa ja tallentaa sähköisesti kohtuullisessa määrin.
- tieteellinen kommunikointi: auktorisoidut käyttäjät saavat luovuttaa aineistosta satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä tulostettuna tai sähköisesti.

Kielletty käyttö

Ei saa vuokrata, leasing-vuokrata, myydä tai lisensoida aineistoja edelleen, luovuttaa tai siirtää oikeuksia aineistoon tai myöntää käyttöoikeuksia aineistoon tai mihinkään sen osaan niin, että se kopioitaisiin toisen yksityishenkilön tai juridisen henkilön tietokoneelle.

Etäkäyttö - Remote access

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.

More information

How to use