Skip to Main Content

Terms of use for e-resources: General / Yleistä

LUT Academic Library

Tässä oppaassa

Information signTässä oppaassa kerrotaan LUT-tiedekirjaston tilaamien e-aineistojen käyttöehdoista.

Oppaasta puuttuvien LUT-tiedekirjaston hankkimien aineistojen viimeisimmät käyttöehdot löytyvät todennäköisesti kustantajien sivustoilta.
 

Aineistojen käyttöoikeus

LUT-tiedekirjaston tilaamien aineistojen käyttöoikeus on LUT-yliopiston ja/tai LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla riippuen aineiston lisenssiehdoista. E-aineistot ovat käytettävissä organisaatiokohtaisesta Primo-näkymästä, LUT Primosta (LUT-yliopisto) ja LAB Primosta (LAB-ammattikorkeakoulu).

Painetut aineistot sijaitsevat Lappeenrannan ja Lahden kampuskirjastoissa. Vain rekisteröidyt, kirjastokortin hankkineet asiakkaat voivat lainata aineistoa.

E-aineistojen yleiset käyttöehdot

Elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Aineistojen käyttöehdot vaihtelevat aineistoittain riippuen kustantajien tekemistä sopimuksista ja käyttöehdoista. Tiedekirjasto on hankkinut elektronisia julkaisuja ja tietokantoja käyttöönsä tekemällä lisenssisopimuksia sekä Kansalliskirjaston FinELib-konsortion kautta että suoraan aineistotoimittajien kanssa. Lisenssisopimuksissa on määritelty kunkin aineiston käyttöehdot, joita sekä kirjaston että aineistojen käyttäjien on noudatettava. Tällaisia käyttöehtoja ovat esim. tulostukseen, linkityksiin ja lähdeviittauksiin liittyvät asiat. E-aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. FinELib-aineistojen käyttöehdot ovat luettavissa täällä: FinELib-aineistot. Vastaavat käyttöehdot kattavat myös suorahankitut aineistot.

Kopioston lisenssiehdot eivät yleensä kata ulkoimaisten aineistojen digitaalista kopiointia. Kopiston lupa ei kata myöskaan ulkomaisia aineistoja, joissa kielletään verkossa olevan aineiston käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa. Jos aineistoon kirjaudutaan omilla tunnuksilla, sitoutuu käyttäjä kustantajan asettamiin käyttöehtoihin.

Käyttäjällä on yleensä oikeus:

 • selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja
 • kohtuullisessa määrin tulostaa, kopioida ja tallentaa hakujen tuloksia tai yksittäisiä artikkeleita omaan käyttöönsä
 • luovuttaa yksittäinen kopio artikkelista tai muusta aineiston osasta toiselle henkilölle tämän henkilökohtaiseen käyttöön
 • käyttää aineistoja kurssimateriaalina opetuksessa luomalla linkkejä aineistoihin (ei-kaupallinen käyttö).

Käyttäjällä ei yleensä ole oikeutta:

 • käyttää aineistoa tai osia siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • tulostaa tai kopioida kokonaisia teoksia (esim. e-kirjat)
 • kopioida artikkeleita tai muuta aineistoa oppimisalustoille
 • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesta hakevat tai haravoivat aineistoja
 • levittää, myydä, julkaista tai muunnella aineistoa.

FinElib-konsortion hankkimien aineistojen käyttöehdot: FinELib-aineistot
LUT-tiedekirjaston hankkimien aineistojen käyttöehdot: Terms of use at LibGuides

Lisätietoa käyttöehdoista sähköpostitse: kirjasto.hankinnat[at]lut.fi.

LUT-tiedekirjasto

Yhteystiedot:
http://www.lut.fi/kirjasto/

Sähköposti: kirjasto[at]lut.fi
Varaa aika tiedonhaun opastukseen

Lisätietoa lisensseistä: kirjasto.hankinnat[at]lut.fi

Guide description

Information signThis guide helps you to find information about terms of use for e-resources available in LUT Academic Library.

The Terms of use -LibGuides may not include all the e-resources licensed by LUT Academic Library. In most cases the terms & conditions latest versions are found from the publishers´ webpages.

Access to resources

The electronic resources are available for the sudents and staff of LUT University and/or LAB University of Applied Sciences depending on license. The access to the electronic resources is available through Primo search services, LUT Primo (LUT University) and LAB Primo (LAB University of Applied Sciences).

Printed collections are placed in Lappeenranta and Lahti campus libraries. Registered customers have a right to borrow material.

General terms of e-resources use

Electronic materials are protected by international copyright laws, database right laws, and other Intellectual Property Rights and may vary according to each Publisher's Licence Agreement. LUT Academic Library has subscribed electronic resources via the Finnish National Electronic Library, FinELib, and directly from the publishers. Terms and conditions may vary by each e-resource. Use the whole or any part of the licenced material for any commercial use is forbidden.

Kopiosto copying licence does not cover publications where the publisher states that the licences granted, based on the regulation on extended collective licence under section 14 of the Finnish Copyright Act (821/2005), do not apply to the digital copying of this publication. Nor does the licence apply to those online materials whose educational and research use is prohibited in the user terms and conditions, agreed in connection with signing on or registering onto the service, or if from them it is clearly concluded that the use of the material is not permitted in teaching and research under the Kopiosto licence.

When using e-resources generally you are usually permitted:

 • to browse and to make information retrievals
 • to print single copies of search results for personal use
 • to download reasonable amounts of search results for personal use
 • in most cases to print and download reasonable parts and excerpts for non-commercial use
 • to email, mail or fax one copy to a colleague for personal use (it varies according to the service whether it is permissible to send copies to persons outside the university) - Check the terms of use
 • to compile course materials for the university for non-commercial use (the conditions vary according to the service) - Check the terms of use

When using e-resources you are not permitted:

 • to use the resources or parts of it for commercial purposes
 • to download resources using robots or other data mining software
 • use of programs which automatically search or rake for resources (spider, crawler, robot).
 • modifying, applying, moving, translating or creating resources based on the resources provided by the service or any other action violating the copyright restrictions of the resources.

Terms & conditions aqcuired via FinElib consortium: FinELib-resources
Terms & conditions of LUT Academic Library: Terms of use at LibGuides

More information about the e-resource licences at LUT Academic Library by e-mail: kirjasto.hankinnat[at]lut.fi.

LUT Academic Library

Contact:
http://www.lut.fi/library/

E-mail: library[at]lut.fi
Book a time for information service

More information about licenses: kirjasto.hankinnat[at]lut.fi