Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Alma Talent Verkkokirjahylly

LUT Academic Library

Kuvaus

Alma Talent Verkkokirjahylly sisältää yli 500 digikirjaa ja 10 teemahyllyä. Palveluun lisätään Alma Talent Pron ammattikirjat niiden ilmestyessä.

E-books in Finnish language.

Owning organisation: LUT

LUT University

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat LUTin ja LABin opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa.

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle:
- oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä aineistoja sekä
- tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten, mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene

Käyttäjällä on oikeus ottaa vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainattaessa on muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi mainittava lähteenä kyseinen Palvelu, jonka kautta aineisto on saatu.

Käyttäjällä on oikeus kopioida ja luovuttaa edelleen Palvelun kautta saamiaan tekstilainauksia laatimansa asiakirjan osana.

Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja käyttäjällä on oikeus käyttää sellaisenaan itse laatimiensa asiakirjojen pohjana.

Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.
 

Käyttöehdot Alma Talentin sivuilla

Kielletty käyttö

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
- käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa, mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene;
- käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
- käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote-/palvelukohtaisia lisäehtoja.

Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Palveluntarjoajan käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa kuten uutiskirjeitä.
 

Käyttöehdot Alma Talentin sivuilla

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.