Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Terveysportti

LUT Academic Library

Kuvaus

Terveysportti helpottaa ja nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan lääketieteellisen tiedon yhdestä paikasta.

Terveysportin sisältö:

Terveysportin perustiedonhallintajärjestelmä

 • Lääkärin tietokannat
 • Alueellisten hoito-ohjelmien tuottaminen
 • EBM Guidelines
 • Aikakauskirja Duodecimin verkkoversio
 • The Cochrane Library
 • ICD-10 diagnoosiluokitus
 • Toimenpideluokitus
 • Käypä hoito -suositukset
 • Laskurit ja lomakkeet
 • Suomalaiset lääketieteelliset väitöskirjat
 • Terveydenhuollon osoitetietokanta
 • Matkailijan tietokanta
 • Terveyskirjaston potilasohjeet integroituna Lääkärin käsikirjaan ja Sairaanhoitajan käsikirjaan
 • Dynamed (EBSCO)

Duodecimin lääketietokanta

 • Duodecim lääketietokanta perusosa
 • Lääkeinteraktiot Inxbase
 • Haittariskit Riskbase
 • Raskaus-imetystietokanta Gravbase-Lactbase
 • Herbalbase luontaistuotteet
 • Lääke ja Laboratorio

Muut tietokannat ja sanakirjat

 • Sairaanhoitajan tietokannat
 • Pitkäaikaissairaudet
 • Lääketieteen termit
 • Lääketieteen Suomi-Englanti-Suomi -sanakirja
 • Akuuttihoito
 • Työterveys ja kuntoutus
 • Lääketieteelliset kuvastot ja Etsi diagnoosi
 • Hoitotyön Pharmaca Fennica

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät: LABin opiskelijat ja henkilökunta. Paikalliskäyttäjillä on oikeus päästä käyttämään Terveysportissa sijaitsevia tietokantoja LUT-tiedekirjaston fyysissä tiloissa.

Käyttö

Loppukäyttäjä on oikeutettu käyttämään yksittäisiä kuvia ei-kaupallisissa tieteellisissä opinnäytetöissään tai muissa tieteellisissä kirjoituksissaan selventämään tai havainnollistamaan kirjoituksensa tekstiä. Edellytyksenä mainitulle käytölle on, että kuvan lähde ilmoitetaan.

Kuvien uudelleen julkaisu muutoin kuin edellä mainitussa käytössä edellyttää Duodecimin tai muun tekijänoikeuden haltijan erillistä suostumusta.

Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Terveysportin tietokannoista itselleen. Käyttäjän toisintamat Terveysportin yksittäisen tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Terveysportin yksittäisestä tietokannasta.

Terveysportti - Käyttöehdot

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua auktrorisoiduille käyttäjille.