Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Kauppakamari Ammattikirjasto

LUT Academic Library

Kuvaus

Kauppakamari Ammattikirjasto sisältää kokoelmat Talous, Johtaminen, Juridiikka, Työsuhde, Myynti, Markkinointi ja Viestintä.

E-books in Finnish language.

Owning organisation: LUT

LUT University

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät: LUTin ja LABin opiskelijat ja henkilökunta.

Sallittu käyttö

Käyttäjälisenssin haltija saa käyttää palvelua tietokoneellaan ja tulostaa palvelun aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Lisäksi käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus ottaa palvelun tietotuotteista tekstilainauksia ja asiakirjamalleja ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa asiakirjan sisällöstä.

Kauppakamari - Käyttöehdot

Kielletty käyttö

Käyttäjälisenssin haltijalla ei ole oikeutta kopioida palvelun tietotuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä (Sallittu käyttö) on kerrottu.

Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua kopioida palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

KauppakamariTieto-palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Helsingin Kamari Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.

Mitään tietopalvelun sisältämää tai sieltä ladattua tai tulostettua aineistoa  ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille. Palvelun käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata.

Kauppakamari - Käyttöehdot

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.